Preskočiť na obsah

Šnapser

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Šnapser alebo šnapsel je kartová hra typická pre stredoeurópsky priestor. Hrá sa so sedmovými kartami. Môžu ju hrať dvaja, traja alebo štyria hráči; podľa toho sa rozdá po osem, resp. po 6 kariet. Pokiaľ hrajú dvaja, alebo traja, rozdáva sa po 8 kariet. Hráčovi, ktorý dostal prvý karty sa dajú iba prvé 4, a z nich si vyberie tromfa. Ak sa hráč nevie rozhodnúť, tromf bude znak z piatej karty hráča. Po určení tromfa si hráč doberie štyri karty. V prípade hry dvoch hráčov sa zvyšných osem kariet na dobu trvania jednej hry odloží bokom.

Ak hrajú štyria hráči, rozdáva sa po šiestich kartách, pričom hráč, ktorý dostáva prvý tri karty (tzv. forhont) volí nielen farbu tromfa, ale aj spoluhráča - tak, že zahlási najvyššiu kartu z tromfovej farby, ktorú nemá, nie je to však pravidlo. Môže aj inú, ale tromfovej farby - napr. zelená desiatka - znamená, že zeleň je tromf a ten, kto má zelenú desiatku hrá so mnou. Hráč, ktorý túto kartu má, nesmie to oznámiť, a najavo to vyjde až v priebehu hry. Pokiaľ táto karta nebola vynesená, hra nemôže skončiť, aj keď niektorá strana dosiahla 66 bodov.

Táto hra sa hrá bez sedmičiek a osmičiek. Karty sú bodovo hodnotené nasledovne: deviatka 0, dolník 2, horník 3, kráľ 4, desiatka 10 a eso 11. Zmyslom hry je nahrať hodnotu 66 bodov, prípadne sa hrá durch.

Musí sa ctiť farba a musí sa prebíjať (ak hráč 1 vyloží napr. zeleného dolníka, druhý hráč musí vyložiť - priznať kartu danej farby, a pokiaľ je to možné, prebiť hráča 1. Ak druhý hráč nemá kartu danej farby, musí použiť tromfa. Tromf vždy prebije. Pokiaľ hráč nemá ani tromfa, tak použije akúkoľvek kartu).Ak má hráč horníka a kráľa tej istej farby, môže na začiatku svojho ťahu využiť "štyridsiatku", resp. " dvadsiatku", a to tak, že vyloží jednu kartu z tejto dvojice, ktorá musí byť vynesená ako prvá v štichu/zdvihu. Taktiež musí hráč vyhlásiť "40", resp. "20" a ukázať druhú kartu z dvojice. Ak je dvojica tromfová, hráčovi sa pripočíta 40 bodov a vyhlási "40". Nemusia sa odohrať všetky štichy, ak skôr jedna strana dosiahne 66 bodov – táto povie „dosť“ a nehrá sa ďalej. Pokiaľ sa pomýlil vyhlasovateľ „dosť“, vyhrala protistrana. Hráč môže vyhrať aj vtedy, keď posledný štich zoberie on, aj keď nemá hodnotu 66. Akýkoľvek hráč má právo pred prvým zdvihom vyhlásiť vyššiu hru, tzv. "za dvanásť" (nahrá 66 bodov v jednom rade bez straty štichu). Taktiež môže vyhlásiť "durch" - musia sa odohrať všetky štichy, a všetky hráč získa. Hráč ktorý nezačína prvý, môže pred prvým štichom vyhlásiť "kontra", čo znamená, že si je istý, že vyhrá.Niekedy sa môžu hráči dohodnúť, že červeň bude za dvojnásobok, tzv. drahší (podoba s mariášom), prípadne sa môže meniť poradie kariet, pokiaľ sa hrá veľký.

Hrával sa tzv. desaťhalierový mariáš. Jednotlivé hry (dvanásť, durch, kontra) majú rôzne hodnoty, zvyčajne to závisí od miestnych zvyklostí.