Hospodársky systém: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odobraných 184 bajtov ,  pred 9 rokmi
d
typografia
Bez shrnutí editace
d (typografia)
'''Hospodársky systém''' (iné názvy: '''hospodárska sústava, ekonomický systém/sústava, hospodárske/ekonomické zriadenie, typ ekonomiky''') je súhrnné označenie pre štruktúru a hospodárske procesy jednej ekonomiky, vrátane hospodárskeho správania a konania ekonomických subjektov a produkčného potenciálu (teda kvantitatívnej a kvalitatívnej výbavy ekonomiky výrobnými faktormi). <ref name="brockhaus">Wirtschaftssystem in: ''Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden''. 2005-2006</ref> Hospodársky systém je jedna z častí [[spoločenský systém|spoločenského systému]].
 
Niekedy sa rozlišuje hospodársky systém a hospodárske zriadenie. Toto rozlišovanie pochádza od ekonóma W. Euckena, ktorý rozlišoval '''hospodársky systém''' ako štruktúru usporiadania pomyselne konštruovaných ekonomík (teda ako ideálny typ) a '''hospodárske zriadenie''' ("Wirtschaftsordnung") ako v danom prípade realizovanú štruktúru usporiadania (teda ako reálny typ). Takéto rozlišovanie je však sporné a problematické. <ref>Wirtschaftssystem in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005-2006<name="brockhaus"/ref> Iný spôsob rozlíšenia týchto termínov je taký, že '''hospodársky systém''' sa skladá z '''hospodárskeho zriadenia''' (realizovaná formy teoreticky možných úprav systému, skladá sa z právnych predpisov k hospodárstvu a zo zaužívaného kultúrneho a mravne-morálneho poriadku) a z hospodárskych faktorov (výrobné faktory, ako aj dáta relevantné pre hospodárstvo, ako napr. podnebie, rozloha štátu a pod.). <ref>Wirtschaftssystem in: Gabler Wirtschaftslexkon online [http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/wirtschaftssystem.html]</ref>
 
Niekedy sa konkrétny variant hospodárskeho systému označuje ako '''hospodársky/ekonomický režim''', tento výraz ale môže znamenať aj len súhrn zákonných pravidiel, ktoré riadia hospodársku činnosť ľudí v určitom ekonomickom systéme. V marxizme má pojmu hospodársky systém blízko pojem [[výrobný spôsob]].<ref name="SESV">systém ekonomický in: Echaudemaison, C.-D. et al.: ''Slovník ekonomie a sociálních věd'', 1995</ref>
 
== Kritériá rozlišovania hospodárskych systémov ==
Jednotlivé ekonomické systémy sú z jedného pohľadu rozdielne riešenia troch základných otázok každej ekonomiky (t.j. čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať). <ref>Samuelson, P.A.: ''Economics'', 1995</ref>
 
Z iného pohľadu sa odlišujú týmito faktormi <ref>Echaudemaison, C.-D. et al.: Slovník ekonomie a sociálních věd, 1995<name="SESV"/ref>:
* inštitúcie (inštitúcie zabezpečujúce právnu úpravu činnosti [[ekonomický subjekt|ekonomických subjektov]] a/alebo zasahovanie centrálnej moci)
* mechanizmy riadenia a ovládania (napr. trh či plán) - [[ekonomická koordinácia]]
* motivačné faktory (napr. maximalizácia zisku podniku).
 
Iný spôsob rozdelenia kritérií je takýto<ref name="EP">hospodářský systém in: Žaloudek, K.: ''Encyklopedie politiky'', 1996</ref>:
*forma vlastníctva (súkromné, štátne, družstevné a podobne)
*miera rozvoja výrobných faktorov, t.j. strojov a technológie, pracovnej sily a podobne
*hierarchia hodnôt, t.j. či je systém primárne orientovaný na hospodársky rast, prežitie, stabilitu alebo niečo iné.
 
== Delenie ==
Existuje viacero delení hospodárskych systémov. Príkladom môže byť toto delenie <ref>Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky, 1996<name="EP"/ref><ref>Samuelson, P.A.: ''Economics'', 1995</ref>:
*predindustriálny hospodársky systém (napr. väčšina súčasnej Afriky) - pozri [[predindustriálna ekonomika]]
*(liberálny) trhový systém (napr. v 19. stor. v západnej Európe a USA) - pozri [[trhová ekonomika]]
*systém centrálne plánovanej ekonomiky (napr. v bývalom východnom bloku) - pozri [[príkazová ekonomika]]
 
Trochu iné je toto delenie <ref>Echaudemaison, C.-D. et al.: Slovník ekonomie a sociálních věd, 1995<name="SESV"/ref>:
*historické systémy:
**[[subsistenčná ekonomika]]
*[[príkazová ekonomika|systém centrálne plánovanej ekonomiky]]
 
Inokedy sa hospodárske systémy rozlišujú podľa geografických oblastí (napr. japonský systém, americký systém a pod.). V tomto prípade sa ale zvykne uprednostňovať termín ekonomický režim (pozri vyššie).<ref>Echaudemaison, C.-D. et al.: Slovník ekonomie a sociálních věd, 1995<name="SESV"/ref>
 
== Referencie ==
{{referencie}}
 

Navigačné menu