Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).'' <ref>heslá peňažná sústava a mena in: [[Encyklopédia Slovenska]]</ref>
*Mena je v širšom zmysle ''zákonné usporiadanie [poriadok, zriadenie] peňažníctva jednej krajiny (peňažné zriadenie [peňažný systém], monetárna konštitúcia), najmä stanovenie mincovej sústavy, určenie zákonných platidiel, u ktorých existuje povinnosť ich akceptovať, a stanovenie ich výmenného pomeru voči zahraničným menám (menová parita, menový kurz)'', v užšom zmysle.... Národná menová sústava (menové zriadenie) je ''existujúca úprava "menovníctva" jedného štátu a menové deje, ktoré sa v tomto rámci odohrávajú.'' <ref>Währung in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005-2006</ref>
*Mena je jednak ... a jednak ''štátom formované peňažníctvo, čiže monetárna konštitúcia jednej krajiny.'' Termín peňažný systém autor používa bez uvedenia definície ako nadpis kapitoly o druhoch kovových a papierových mien a o monopolnom vs. nemonopolnom postavení centrálnej banky. <ref>Issing, O.: Einführung in die Geldpolitik, 1996</ref>
*Mena je ''štátna peňažná sústava založená na normatívne určenej (pomyselnej) početnej jednotke, inými slovami monetárna konštitúcia uvedená do platnosti zvrchovanou mocou [t.j. štátom] pre nejaké (menové) územie.'' Inak povedané ''meradlový systém pre hospodársku hodnotu, založený na pomyselnej základnej jednotke, ktorej násobkom či zlomkom sa táto hodnota javí.''<ref>Grothe, H.: Fremdwährungsverbindlichkeiten: Das Recht der Geldschulden mit Auslandsberührung. Kollisionsrecht - Materielles Recht - Verfahrensrecht, 1999</ref>
*Peňažný systém je ''systém hodnotových jednotiek'' (t.j. peňazí)'', používaných ako všeobecný prostriedok výmeny v rámci určitého stykového okruhu'' (t.j. ide o uzavretý systém)'', a systém ich tvorby''. Mena je (podľa autora) ''stelesnenie – pojmovo nie nevyhnutne štátnej – úpravy [regulácie] peňažnej sústavy'', čiže organizovaný (a uzavretý) peňažný systém. V časti, kde autor zhŕňa definície vyskytujúce sa v literatúre, uvádza nasledujúcu definíciu meny: mena ''celok štátnych úprav peňažníctva, [čiže] peňažné zriadenie alebo monetárna konštitúcia. <ref>Herrmann, Ch.: Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, 2010</ref>
131 809

úprav

Navigačné menu