Preskočiť na obsah

Wikipédia:Pravidlá/Pôvodné mená: Rozdiel medzi revíziami

d
plný názov zákona
(návrh pravidla)
 
d (plný názov zákona)
* Táto možnosť je rozšírená aj na neumelkyne: [http://jazykovaporadna.sme.sk/q/1653/ Jazyková poradnňa] garantovaná [[Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied|Jazykovým ústavom ĽŠ SAV]]
* Nový deklinačný systém slovenských substantív odporúča: ''„v oficiálnej komunikácii by sa malo priezvisko zhodovať s úradnou [neprechýlenou] formou“''. [http://www.juls.savba.sk/ediela/novy_deklinacny_system/novy_deklinacny_system_slovenskych_substantiv.pdf p. 279] <small> (vďaka [[Redaktor:Amonet|Amonet]] za link)</small>
* Pravidlo je v súlade so zákonom [http://www.culture.gov.sk/legdoc/33/ Zákonzákonom č. 270/1995 Z.z. o Štátnomštátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov] <small> (vďaka [[Redaktor:JanoB|JanoB]] za link)</small>:, Zákonktorý ''„nevylučuje používanie inojazyčných nových odborných pojmov, termínov alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré sa ešte neustálil a nekodifikoval v štátnom jazyku vhodný rovnocenný výraz, ako aj používanie nespisovných jazykových prostriedkov, ak ide o ich funkčné využitie, najmä v umeleckej tvorbe a v publicistike.“'' Vo Wikipédii nám ide o funkčnosť, toto je podrobnejšie spomenuté v Novom deklinačnom systéme
* Nebudeme musieť riešiť či je meno pseudonym, umelecké meno, rodné meno, občianske meno atď. ([https://sk.wikipedia.org/wiki/Diskusia_k_Wikip%C3%A9dii:Pravidl%C3%A1/Prechy%C4%BEovanie Callas/])
* Zachovanie faktov: [[Alžbeta II.]] sa celkom iste nenarodila ako ''Windsorová''
733

úprav