Účinnosť právneho predpisu: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oprava chybnej informácie o účinnosti zákona, keď nie je uvedená, pridanie referencie
(Doplnený obsah)
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu
(Oprava chybnej informácie o účinnosti zákona, keď nie je uvedená, pridanie referencie)
'''Účinnosť''' právnej normy je vlastnosť [[právna norma|právnej normy]], ktorá spočíva v tom, že sa ňou musia riadiť právne vzťahy, ktoré táto norma vo svojom texte upravuje.
 
Každý zákon má vo svojom poslednom ustanovení určený dátum účinnosti. Označuje deň, odkedy je nevyhnutné podľa zákona postupovať. Ak v zákone nie je uvedený dátum, nadobúda účinnosť hneď15 dní po uverejnení v [[Zbierka zákonov Slovenskej republiky|Zbierke zákonov Slovenskej republiky]] <ref>[https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/400/ zákon č. 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov], Zbierka zákonov Slovenskej republiky</ref>. Účinnosť končí:
* výslovným zrušením právnej normy
* novou úpravou právnych vzťahov, ktoré upravuje normou minimálne tej istej právnej sily
 
==Citát==
Zákon č. 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky; § 1819
:(1) Právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov.
:(2) Právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
:(3) Iné akty nadobúdajú záväznosť dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov. Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov začínajú plynúť lehoty, ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré ustanovil právny predpis pre nimi upravované právne vzťahy.
 
==Referencie==
 
[[Kategória:Právne predpisy]]
Anonymný používateľ

Navigačné menu