Štátny aparát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Štátny aparát môže byť:

 • štátny mechanizmus[1]
 • súhrn štátnych orgánov a tých orgánov (úradných osôb) zvláštnych zložiek (t.j. najmä polície a armády) a štátnych zariadení, ktoré rozhodujú navonok (pretože ak rozhodujú navonok, tak majú fakticky charakter štátnych orgánov)[1]
 • súhrn štátnych orgánov[2], pozri pod štátny orgán
 • súhrn štátnych orgánov uskutočňujúcich funkcie štátu a jeho triedne úlohy (vrátane polície a armády)[3], pozri pod štátny orgán
 • súhrn štátnych orgánov (plus armády a polície) a ich pracovníkov[4], pozri pod štátny orgán
 • zvláštny realizačný systém orgánov výkonnej moci, najmä jej úradné osoby (v štátnej službe).[5], pozri pod úradná osoba
 • personálny substrát (t.j. len pracovníci ako takí) štátnomocenských inštitúcií (čiže štátneho mechanizmu), na rozdiel od napr. štátnych orgánov[6], pozri napr. úradná osoba

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b FILIP, Jan; SVATOŇ, Jan. Státověda. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 400 s. ISBN 978-80-7357-685-1. S. 51.
 2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 3. státní aparát. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. s. 853.
 4. státní aparát. In: ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7. S. 403.
 5. KLÍMA, Karel, a kol. Státověda. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 415 s. (Právnické učebnice.) ISBN 80-86898-98-9. S. 187.
 6. BRÖSTL, Alexander. Základy štátovedy. 2. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2004. 188 s. ISBN 80-7097-558-X. S. 23.


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosíme, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.