Štátny účelový fond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Štátny fond)

Štátny účelový fond (v zákone č. 523/2004 je legislatívna skratka: štátny fond) je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne určených úloh štátu.

Správcom štátneho účelového fondu je ústredný orgán štátnej správy ustanovený zákonom. Správca štátneho účelového fondu predkladá ministerstvu financií návrh rozpočtu tohto fondu na príslušný rozpočtový rok, prehľad pohľadávok tohto fondu a záväzkov tohto fondu a návrh záverečného účtu tohto fondu.

Zdroje štátneho fondu a spôsob použitia jeho prostriedkov ustanovuje zákon, ktorým sa štátny účelový fond zriaďuje. Ako doplnkový zdroj možno prostredníctvom správcu štátneho účelového fondu poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu. Rozpočet štátneho účelového fondu schvaľuje vláda spolu s návrhom zákona o štátnom rozpočte.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • § 3 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)