Preskočiť na obsah

Právnická osoba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Termín právnická osoba sa niekedy nesprávne zamieňa so širším pojmom právna osoba (=osoba v právnom zmysle)[1], pozri napr. pod právny subjekt

Právnická osoba je - podľa slovenskej právnej teórie - organizácia osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená na určitý účel (má teda účelové určenie) a ktorej právny poriadok priznáva vlastnú spôsobilosť mať práva a povinnosti (čiže právnu subjektivitu)[2]. Jej opakom je fyzická osoba.

Zákonná definícia právnickej osoby na Slovensku znie takto (§ 18 Občianskeho zákonníka): Právnickými osobami sú: a) združenia fyzických alebo právnických osôb, b) účelové združenia majetku, c) jednotky územnej samosprávy, d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.[3] Pojem združenie fyzických alebo právnických osôb tu zahŕňa (popri rôznych podnikoch a podobne) aj záujmové združenie (§ 20f a nasl. Občianskeho zákonníka), ale nezahŕňa združenie v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka [4].

Typické príklady právnickej osoby na Slovensku sú niektoré typy podnikov, nadácia či jednotka územnej samosprávy.

Na Slovensku je vznik právnickej osoby viazaný predpismi, ktoré sú špecifické pre každý typ právnickej osoby.

Zavŕšením procesu vzniku právnickej osoby je evidencia na Štatistickom úrade SR a s ňou súvisiace pridelenie IČO (identifikačného čísla organizácie).[5]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. BAUDYŠ, Petr. Katastr nemovitosti. [s.l.] : Nakladatelství C H Beck, 2010. 291 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7400-304-2. S. 69.
  2. právnická osoba [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2023-07-07]. Dostupné online.
  3. § 18 Občianskeho zákonníka (stav júl 2023)
  4. § 20f a nasl. a § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
  5. Postup prideľovania IČO Archivované 2011-04-12 na Wayback Machine - pravidlá definované Štatistickým úradom SR
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.