Európska spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Európska spoločnosť (skratka SE, z latinského Societas Europea) je druh akciovej obchodnej spoločnosti, vytvorený za účelom zjednodušenia podnikania vrámci celého priestoru Európskej únie. Tento druh spoločnosti je možné založiť v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a jeho hlavná výhoda spočíva v jednoduchosti zmeny sídla spoločnosti. Sídlo je možné preložiť do iného členského štátu bez toho, aby spoločnosť musela zaniknúť a znovu vzniknúť.[1][2] Kedže sa spoločnosť riadi zákonmi krajiny, kde má sídlo, presun sídla je atraktívny primárne z dôvodu daňovej optimalizácie, prípadne za účelom využitia lepšieho právneho systému inej krajiny.[3] Uľahčuje taktiež cezhraničné zlučovanie firiem a umožňuje monistické riadenie (ktoré na Slovensku pre akciové spoločnosti inak nie je možné).[1] Považuje sa za najprestížnejšiu formu podnikania vrámci Európskej únie.[4]

Založenie[upraviť | upraviť zdroj]

Založenie SE sa zväčša riadi právom vzťahujúcim sa na akciové spoločnosti v členskom štáte, kde si zriaďuje sídlo. Spoločnosť je taktiež povinná umiestniť svoje ústredie (miesto z ktorého sa riadi činnosť celej spoločnosti[5]) do rovnakého členského štátu, kde má registrované sídlo. Základné imanie je 120 000€. Existuje viacero spôsobov, ako spoločnosť môže vzniknúť:[4][2]

  • Zlúčením alebo splynutím aspoň dvoch akciových spoločností, ktoré podliehajú právu rôznych členských štátov na územi Európskej únie. Fúziou vzniknutá spoločnosť môže mať sídlo aj na území iného členského štátu ako spoločnosti, ktoré sa zlučujú.
  • Založenie holdingovej spoločnosti aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami ak sa spravujú právom iného členského štátu. Zakladajúce spoločnosti sa stávajú dcérskymi spoločnosťami novovzniknutej Európskej spoločnosti.
  • Založenie dcérskej európskej spoločnosti úpisom akcií viacerými spoločnosťami, ktoré sa riadia právom rôznych členských štátov.
  • Premena existujúcej akciovej spoločnosti na Európsku spoločnosť môže nastať, ak mala aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.
  • Založenie dcérskej spoločnosti inej európskej spoločnosti. Európska spoločnosť môže bez obmedzení zakladať v iných štátoch Európskej únie ďalšie dcérske SE.

Riadenie[upraviť | upraviť zdroj]

Sú možné dve formy riadenia:

  • Dvojstupňový (dualistický) systém, kde je samostatný riadiaci a samostatný dozorný orgán.[4] Všetky slovenské akciové spoločnosti majú povinnosť fungovať týmto systémom[6].
  • Jednostupňový (monistický) systém, kde jediný orgán vykonáva riadiace a dozorné funkcie.[4] Bežné akciové spoločnosti na Slovensku nemôžu používať tento systém, ale zákon o SE ustanovuje základné pravidlá pre monistický systém tak, aby aj SE registrovaná na území Slovenska mohla plne fungovať aj týmto systémom.[7]

Špecifickým prvkom SE, na rozdiel od slovenskej akciovej spoločnosti, je participácia zamestnancov na riadení.[4] Pri založení SE je vedenie povinné dohodnúť sa so zástupcami zamestnancov, ako sa budú zamestnanci zúčastňovať v orgánoch spoločnosti a o spôsoboch, ako sa bude so zamestnancami konzultovať o riadení firmy.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]