Verejná obchodná spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Verejná obchodná spoločnosť (skr. v. o. s.) je druh osobnej obchodnej spoločnosti. Vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky celým svojím majetkom. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov, prípadne sa dohodnú, koho poveria vedením spoločnosti. Podnikajú pod spoločným menom, ktoré musí obsahovať označenie v. o. s.; ak obchodným menom je meno spoločníka, pridá sa k menu „a spol“.

Môžu ju založiť fyzické aj právnické osoby. Musia podpísať spoločenskú zmluvu, ktorá obsahuje všetky povinnosti spoločníkov. Ďalej musí obsahovať:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti
  • mená a bydliská spoločníkov
  • predmet podnikania

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. K zápisu sa pripája aj spoločenská zmluva. Obchodný zákonník neurčuje minimálnu výšku základného imania. Kapitál spoločnosti tvoria vklady jednotlivých spoločníkov, podľa ich veľkosti sa potom delí dosiahnutý zisk, ak sa v spoločenskej zmluve nedohodli inak. Na úhrade straty sa podieľajú tiež rovnakým pomerom. Za záväzky zodpovedajú celým svojím majetkom.

Zrušenie v. o. s.[upraviť | upraviť zdroj]

  • ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú – výpoveďou spoločníkov najneskôr do 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka;
  • smrťou spoločníka – ak nesmie pokračovať dedič;
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom;
  • ostatné dôvody dohodnuté v spol. zmluve – môže sa zrušiť likvidáciou alebo bez likvidácie. Zaniká dňom výmazu z obchodného registra.