Verejná obchodná spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Verejná obchodná spoločnosť (skr. v.o.s.) je druh osobnej obchodnej spoločnosti. Vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky celým svojím majetkom. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov, prípadne sa dohodnú, koho poveria vedením spoločnosti. Podnikajú pod spoločným menom, ktoré musí obsahovať označenie v.o.s., ak obchodným menom je meno spoločníka, pridá sa k menu "a spol". Môžu ju založiť fyzické aj právnické osoby. Musia podpísať spoločenskú zmluvu, ktorá obsahuje všetky povinnosti spoločníkov. Ďalej musí obsahovať:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti
  • mená a bydliská spoločníkov
  • predmet podnikania

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. K zápisu sa pripája aj spoločenská zmluva. Obchodný zákonník neurčuje minimálnu výšku ZI. Kapitál spoločnosti tvoria vklady jednotlivých spoločníkov, podľa ich veľkosti sa potom delí dosiahnutý zisk, ak sa v spoločenskej zmluve nedohodli inak. Na úhrade straty sa podieľajú tiež rovnakým pomerom. Za záväzky zodpovedajú celým svojím majetkom.

Zrušenie v. o. s.[upraviť | upraviť zdroj]

  • ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú - výpoveďou spoločníkov najneskôr do 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka
  • smrťou spoločníka - ak nesmie pokračovať dedič
  • zánikom PO- ktorá je spoločníkom
  • ostatné dôvody dohodnuté v spol. zmluve - môže sa zrušiť likvidáciou alebo bez likvidácie. Zaniká dňom výmazu z OR.