Preskočiť na obsah

Komanditná spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Komanditná spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti. Združuje dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov.

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene – celým svojím majetkom, komanditisti ručia obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkladu. Viesť a zastupovať spoločnosť môžu iba komplementári, ktorí majú vyšší podiel na zisku spoločnosti.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky komanditnej spoločnosti siahajú do 11. storočia. Vtedy, v stredovekom Taliansku, vznikla zmluva s názvom accomanditaria. Na základe tejto zmluvy jeden z partnerov zveril svoj tovar alebo peniaze druhému partnerovi - námornému obchodníkovi. Ten počas plavby využíval a zveľaďoval získaný kapitál. Po návrate z plavby sa vyrovnal s partnerom, od ktorého kapitál dostal (tractator, commendarius) a rozdelili si zisk. Po čase sa táto zmluva rozšírila aj na „suchozemský“ obchod. Podstata zmluvy accomanditaria bola v tom, že commendator investoval svoj majetok, ale nezapájal sa aktívne do obchodu a riskoval len stratu zainvestovaného kapitálu. Commendarius zasa vnášal svoju prácu - činnosť, vynachádzavosť a obchodné zručnosti a zodpovedal za záväzky voči tretím stranám.

Spolu s rozvojom tohto druhu podnikania sa zmluva, ktorá dovtedy určovala podmienky spolupráce medzi partnermi, premenila do samostatnej organizačnej štruktúry.