Preskočiť na obsah

Wikipédia:Výhonok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Výhonok (po angl. stub - pahýľ, ohorok, ústrižok a podobne) je krátky článok na Wikipédii, ktorý potrebuje doplniť a rozšíriť, aby vyrástol v plnohodnotný článok.

Šablóny, ktoré označujú výhonky, nájdete v zozname. Články ktoré potrebujú rozvinúť nájdeš v kategórii Výhonky.

Cieľom tohto článku je poskytnúť všeobecné informácie týkajúce sa výhonkov na wikipédii. Prvá časť článku obsahuje základné informácie, ktoré sú odporúčané pre väčšinu užívateľov. V druhá časť je zameraná na postup pri vytváraní nových typov výhonkov .

Základné informácie

Výhonok je článok obsahujúci len niekoľko málo viet. Tento text je príliš krátky, aby pokryl danú tému z encyklopedického hľadiska, ale súčasne obsahuje užitočné informácie. Obšírne články vo všeobecnosti nie sú považované za výhonky, a to aj v prípade, že nie sú upravené podľa wiki štandardov. Do týchto článkov sa pridávajú šablóny na úpravu namiesto výhonkových šablón. Všimnite si, že články s nedostatočným množstvom overených a riadne podložených informácií môžu byť zmazané (en) alebo spojené (en cs) s iným relevantným článkom.

Hoci samotná „definícia“ pojmu alebo veci postačuje pre označenie článku ako výhonok, majte na mysli, že wikipédia nie je slovník. Ak v budúcnosti je možnosť rozšírenia článku ďalšími informáciami malá, tento príspevok je vhodnejšie presunúť do nášho sesterského projektu Wikislovníka. Rozdiel medzi článkom v slovníku a encyklopédii je najlepšie vyjadrený tým, že v slovníku je článok opisujúci slovo alebo výraz, v encyklopédii je o téme označenej daným výrazom. V prípade, že natrafíte na takýto článok, pridajte šablónu {{Transwiki}}.

Ideálny výhonok

Každý (aj neregistrovaný) redaktor môže založiť článok – výhonok.

Keď píšete výhonok, dbajte na to, aby obsahoval dostatočné množstvo informácií, ktoré môžu byť rozšírené ostatnými užívateľmi Wikipédie. Kľúčom je uviesť súvislosti – články bez kontextu sú obvykle rýchlo zmazané. Prvotné informácie môžete získať z kníh alebo dôveryhodných webových stránok. Môžete zahrnúť aj iné zdroje, ale najprv sa uistite, že vaše zdroje sú presné, správne a nezaujaté. Používajte vlastné slová – priame kopírovanie sa považuje za plagiátorstvo, a v niektorých prípadoch až za porušenie autorských práv.

Začnite definíciou alebo opisom témy. Vyhýbajte sa nepresným a mylným definíciám (en). Píšte jasne a informatívne. Uveďte napríklad, prečo je určitá osoba slávna, kde sa nachádza miesto o ktorom píšete, čím je známe alebo základné informácie o určitej udalosti.

V ďalšom kroku sa pokúste rozvinúť túto základnú definíciu. Pridajte interné odkazy k relevantným slovám, aby aj čitatelia neznalí témy mohli všetkému porozumieť. Vyhýbajte sa bezdôvodnému pridávaniu odkazov – zvážte, ktoré termíny potrebujú ďalšie vysvetlenie pre pochopenie témy. Akonáhle ste vytvorili a uložili článok, ostatní redaktori ho môžu ďalej vylepšovať.

Kategorizácia výhonkov

Po napísaní alebo nájdení neoznačeného výhonku umiestnite šablónu výhonku. Zvyčajne sa táto šablóna dáva na koniec článku medzi sekciu Externé odkazy a spodné šablóny navigácie.

Je vhodné aby šablóna alebo skupina šablón bola oddelená od textu článku odstupom, ktorý dosiahneme pridaním dvoch prázdnych riadkov do wikikódu, alebo alternatívne vložením šablón výhonkov do tzv. kontajnera:

<div style="margin:1.5em 0">
{{Výhonok1}}
{{Výhonok2}}
{{Výhonok3}}
</div>

Šablóny výhonkov majú dve časti: krátka správa uvádza tému výhonku a povzbudzuje redaktorov k rozšíreniu článku, ako aj odkaz na kategóriu výhonkov z podobnej oblasti. Názov šablóny výhonku je obyčajne zameraný na tému výhonku; zoznam výhonkov podľa ich zamerania nájdete tu. Nemusíte však poznať všetky typy výhonkov – stačí pridať {{Výhonok}}. Na druhej strane čím presnejšie je označenie správnym typom šablóny, tým sú menšie starosti s kategorizáciou, a tým ľahšie nájdu tieto výhonky redaktori hľadajúci určitý typ.

Ak téma prekrýva viacero oblastí, môže sa pridať viac ako jedna šablóna výhonku. Odporúča sa však pridať tie typy, ktoré majú súvis s hlavným zameraním článku. Obmedzte počet typov výhonkov na tri, v krajnom prípade na štyri typy.

Odstránenie šablóny výhonku

Akonáhle je článok vhodne doplnený a rozšírený redaktor môže odobrať šablónu výhonku. Nepotrebujete k tomu žiadne administrátorské právomoci alebo špeciálny súhlas. Mnoho článkov je označených ako výhonok, ale v skutočnosti nimi už nie sú – sú dlhšie, obsahujú viacej informácií v porovnaní s „ozajstným výhonkom“. Buďte smelí pri úprave stránok! Týka sa to aj pridávania a odoberania príslušných šablón výhonkov.

Lokalizácia výhonkov

Tvorba nových typov výhonkov

Nevytvárajte nové typy výhonkov, kým nie sú prediskutované v sekcii Wikipédia:Kaviareň/Návrhy.

Vo všeobecnosti „výhonkový typ“ pozostáva zo „šablóny výhonku“ a k nemu prislúchajúcej „kategórie výhonku“. V prípade „zlúčených šablón“ môžu patriť aj do kategórií s väčším záberom.

V prípade, že nájdete skupinu výhonkov, ktoré nepatria do žiadnej skupiny už existujúcich výhonkov, môžete navrhnúť vytvorenie novej šablóny výhonku. Tá však musí byť odsúhlasená na príslušnom mieste.

Existuje niekoľko smerníc, podľa ktorých sa rozhodne, či je nová šablóna potrebná:

  1. Existuje už daný typ výhonkov? (Pozri Kategória:Výhonky)
  2. Dá sa tento nový typ výhonkov dobre definovať? (Kategórie výhonkov sú nástrojom redaktorov pre nájdenie nimi preferovaných výhonkov. Dobrá definícia to značne uľahčuje.)
  3. Pokrýva nový typ výhonkov oblasť zatiaľ nezachytenú iným typom?
  4. Je dostatočné množstvo výhonkov pre daný typ?
  5. Prekrýva vami navrhovaný nový typ výhonkov oblasť definovanú iným typom výhonkov?
  6. V prípade, že rozdeľujete už existujúcu kategóriu na podkategórie: Zníži sa počet výhonkov v nadradenej kategórii podstatne?

Ak si myslíte, že váš nápad vyhovuje horeuvedeným požiadavkám, odporúčame vám podanie návrhu na stránke návrhov. Toto umožní diskusiu o návrhu, prípadne sa môžu prejaviť skutočnosti, ktoré ušli pozornosti navrhovateľa. Ak nie sú vznesené žiadne námietky počas piatich dní, môžete nový typ výhonku vytvoriť.