Wikipédia:Autorské práva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Copyright symbol sa používa na označenie obsahu, ktorý je chránený autorským právom.

Obsah tohto článku je prekladom en:Wikipedia:Copyrights. Článok neupravoval žiadny právnik, preto prosíme o kvalifikovanú kontrolu, či sú preložené informácie správne aj v rámci Slovenska.

Licencia, ktorú používa Wikipédia umožňuje slobodný prístup k nášmu obsahu v rovnakom zmysle ako je licencovaný slobodný softvér. Tento princíp je známy ako copyleft. Takže obsah Wikipédie môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého článku Wikipédie (priamy link späť na článok uspokojuje našu požiadavku na uvedenie autora). Týmto spôsobom zostanú články Wikipédie navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení zväčša slúžiacich na zabezpečenie týchto slobôd.

Na splnenie horeuvedených cieľov, je text obsiahnutý vo Wikipédii licencovaný ako GNU Free Documentation License (GFDL). Text licencie nájdete na http://www.gnu.org/licenses/fdl.html#TOC1 (po anglicky). Úradný preklad tejto licencie je uvedený na Wikipédia:GNU Free Documentation License. Preklady do iného jazyka sú podľa Free Software Foundation, tvorcu licencie, len informatívne a nemôžu slúžiť ako právny podklad.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Content on Wikipedia is covered by disclaimers.

Informatívny preklad:

Povoľuje sa kopírovanie, distribúcia a/alebo modifikácia tohto dokumentu za podmienok stanovených GNU Free Documentation License, verzie 1.2 alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie publikovanej Free Software Foundation; bez Invariantných častí, bez textov na prednej strane a na zadnej strane obalu/obálky.
Kópia tejto licencie je zahrnutá v sekcii nazvanej „GNU Free Documentation License“.
Obsah Wikipédie je krytý vyhlásením Vylúčenie zodpovednosti.

Originálny text GFDL je jediný právne záväzný dokument; čo nasleduje, je naša interpretácia GFDL: práva a povinnosti používateľov a prispievateľov.

DÔLEŽITÉ: Ak chcete použiť obsah Wikipédie, najprv si prečítajte sekciu Práva a povinnosti používateľov. Potom by ste si mali prečítať GNU Free Documentation License (Záväzný originál textu GFDL) alebo aspoň informatívny preklad licencie.

Práva a povinnosti používateľov[upraviť zdroj]

Ak chcete použiť materiály z Wikipédie vo vašich vlastných knihách/článkoch/stránkach, či iných publikáciách, môžete tak urobiť, ale musíte dodržiavať podmienky GFDL. Ak jednoducho duplikujete článok z Wikipédie, musíte sa riadiť en:Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License#VERBATIM_COPYING odsekom dva GFDL o doslovnom kopírovaní, ako je uvedené na en:Wikipedia:Verbatim copying.

Ak vytvárate odvodenú prácu zmenou alebo pridaním obsahu, musíte splniť tieto body:

  • vaše materiály musíte uvoľniť podľa licencie GFDL,
  • musíte uviesť pôvodného autora článku (článok 4B), a
  • musíte poskytnúť prístup k "transparentnej kópii" materiálu (odsek 4). (Transparentnou kópiou článku z Wikipédie je jeho wiki text)

Posledné dve povinnosti sa dajú splniť poskytnutím priameho spätného linku späť na článok Wikipédie na tejto webstránke. Taktiež musíte poskytnúť prístup k transparentnej kópii nového textu. Prosím, vezmite na vedomie, že nadácia Wikimedia Foundation nezaručuje udržanie informácie o autorskom práve a transparentné kópie článkov. Preto by bolo dobré, aby ste poskytovali informácie o autorskom práve a transparentné kópie článkov spolu s vašou odvodenou prácou.

Príklad poznámky[upraviť zdroj]

Príklad poznámky v jazyku HTML pri článku používajúcom článok Wikipédie Slnko by mohol vyzerať takto:

 Tento článok je licencovaný pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation License</a>.
 Používa materiál z <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/''Slnko''">článku Wikipédie "Slnko"</a>.

(Slnko a URL na Wikipédiu musia byť samozrejme nahradené správnym článkom a odkazom)

Alternatívou je šírenie vašej kópie článku Slnko spolu s kópiou GFDL (ako je to vysvetlené v texte licencie) a zoznam aspoň piatich (alebo všetkých, ak je ich menej ako päť) hlavných autorov na titulnej strane (alebo na vrchu dokumentu).

Korektné použitie materiálov a zvláštne požiadavky[upraviť zdroj]

Všetky originálne texty Wikipédie sú šírené podľa licencie GNU Free_Documentation License (GFDL). Príležitostne sa môžu v článkoch Wikipédie vyskytnúť obrázky, zvuky a textové citáty použité v súlade s doktrínou korektného použitia ("fair use") podľa zákona o autorskom práve Spojených štátov amerických. Uprednostňuje sa, aby tieto boli obdržané podľa čo najslobodnejšej (en:libre) licencie (ako GFDL alebo public domain). V prípadoch, že nie sú momentálne dostupné žiadne takéto obrázky/zvuky, je akceptovateľné "fair use" (do doby, keď sa budú k dispozícii voľne prístupné (slobodné) obrázky).

V takom prípade musí byť materiál označený ako pochádzajúci z externého zdroja (alebo stránky opisujúcej obrázok či stránky histórie (podľa toho, čo je patričné)). Keďže "fair use" je špecifické, je najlepšie, ak jeho použitie uvediete buď v skrytom texte v článku, alebo na stránke popisu obrázku (Pomoc:Prípustné_licencie#Neslobodné_licencie). Pamätajte, že to, čo sa považuje za "fair use" vo Wikipédii, sa tak nemusí kvalifikovať v inom kontexte.

Napríklad, ak použijeme obrázok ako "fair use", musíte sa ubezpečiť, že použitie Vášho článku sa tiež kvalifikuje ako "fair use" (nemusí tomu byť tak napríklad, keď používate článok Wikipédie na komerčné použitie a korektné použitie nepovoľuje použitie článku pre komerčné použitie, aj keby ho GFDL povoľovala).

Wikipédia v skutočnosti používa niektoré texty, ktoré sú kompatibilné s GFDL, hoci môžu požadovať ďalšie podmienky, ktoré my pre články Wikipédie nepožadujeme (ako napr. zahrnutie invariantných častí, textov predných a zadných strán). Pri používaní týchto materiálov musíte tieto invariatné sekcie priložiť doslovne.

Bol navrhnutý proces schvaľovania pre "fair use" obrázky na en:Wikipedia:Fair use. Obrázky, ktoré prešli procesom schválenia, nesú označenie:

{{verifieduse}}

Obrázky - zásady a pravidlá[upraviť zdroj]

Obrázky a fotografie sú predmetom autorského práva rovnako ako písomné dielo. Niekto ich vlastní, ak nebolo výslovne uvedené, že sú použiteľné ako public domain (spoločné vlastníctvo). Obrázky z internetu musia byť licencované priamo držiteľom autorských práv, alebo niekým, koho autor na to oprávnil. V niektorých prípadoch zásady a pravidlá "fair use" môžu umožniť použitie obrázka.

Poznámky[upraviť zdroj]

Stránky s popisom obrázkov môžu obsahovať špeciálny Wikipedia template udávajúci stav autorského práva daného obrázka, čo opisuje en:Wikipedia:Image copyright tags. Momentálne je nejasné, čo by sa malo stať v prípade, že je obrázok uploadnutý (nahraný) viac krát s rozdielnymi autorskými právami.

Fotografie vlády Spojených štátov[upraviť zdroj]

Práce produkované zamestnancami federálnej vlády Spojených štátov v ich zamestnaní majú štatút public domain. Avšak pozor, napriek všeobecnému názoru vláda Spojených štátov môže vlastniť autorské práva, ktoré jej pridelil niekto iný. Všeobecným pravidlom je, že fotografie uverejnené na stránkach .mil a .gov sú public domain. Existujú však významné výnimky. Skontrolujte poznámku o súkromí a bezpečnosti na stránke. Tiež treba poznamenať, že vlády mimo Spojených štátov si často uplatňujú nárok na práce produkované ich zamestnancami (napríklad en:Crown Copyright v Spojenom kráľovstve). Väčšina vlád federálnych štátov (na rozdiel od federálnej vlády) v Spojených štátoch neuvoľňuje práce ako public domain, čiže vlastnia autorské práva k prácam. Buďte prosím pozorní pri kontrole autorských práv pred kopírovaním.

Fotografie známych osobností[upraviť zdroj]

Toto je založené na zásadách a pravidlách používania obrázkov v Internet Movie Database, takže sa to obzvlášť týka fotografií zásady a pravidlá, ale môže byť aplikovateľné aj na iné obrázky. Legitímne fotografie zvyčajne pochádzajú z troch miest so súhlasom.

  1. Štúdiá, producenti, časopisy alebo médiá, ktoré nafotili fotografiu.
  2. Agentúry zastupujúce fotografov alebo samotní fotografovia (obzvlášť pre amatérske fotografie).
  3. Príspevky od osobností samotných alebo ich právnych zástupcov.

Práva a povinnosti prispievateľov[upraviť zdroj]

Ak prispievate materiálom do Wikipédie, uvoľňujete ho tým podľa licencie GFDL (bez invariantných sekcií, textov predných a zadných strán). Aby ste mohli prispieť, musíte byť v pozícii, aby ste za túto licenciu ručili, čo znamená, že buď

  • vlastníte autorské práva k materiálu, napríklad preto, že ste ho vytvorili sám,
  • získali ste materiál zo zdroja, ktorý povoľuje uvoľnenie podľa licencie GFDL, napríklad preto, že je materiál public domain alebo je sám publikovaný pod GFDL.

V prvom prípade zostáva vaše autorské právo na materiál zachované. Môžete ho neskôr znova publikovať a uvoľniť pod akoukoľvek licenciou. Nikdy však nemôžete vziať späť licenciu GFDL verzii, ktorú ste umiestnili sem. V druhom prípade, ak použijete externé FGDL materiály, požiadavkou GFDL je, že musíte uviesť autora a poskytnúť odkaz späť na lokáciu pôvodného diela. Ak pôvodné dielo vyžadovalo invariantné sekcie, musíte ich vložiť do článku Wikipédie; je však veľmi žiadúce nahradiť GFDL texty s invariantnými sekciami originálnym obsahom bez invariantných sekcií, v prípade, že je to možné.

Používanie autorsky chránenej práce iných[upraviť zdroj]

Ak použijete časť autorsky chráneného diela podľa "fair use" alebo získate zvláštne povolenie na použitie autorsky chránenej práce od držiteľa práv za podmienok našej licencie, musíte o tom zanechať poznámku (spolu s menami a dátumami). Je naším cieľom byť schopní šíriť toľko materiálu z Wikipédie, koľko bude možné, takže originálne obrázky a zvuky licencované pod GFDL alebo public domain sú zvlášť preferované pred dielami chránenými autorským zákonom použitými za podmienok "fair use". Pozri en:Wikipedia:Boilerplate request for permission, formulár listu žiadosti držiteľa autorských práv na udelenie licencie pre použitie jeho práce za podmienok stanovených GFDL.

Nikdy nepoužívajte materiály, ktoré porušujú autorské práva iných. To by mohlo viesť k právnym sporom a vážne ublížiť projektu. Ak máte pochybnosti, prepíšte text vlastnými slovami.

Vezmite na vedomie, že autorský zákon riadi tvorivé vyjadrovanie myšlienok, nie myšlienky či informácie samotné. Preto je úplne legálne prečítať encyklopedický článok či prácu, preformulovať ju vlastnými slovami a poslať do Wikipédie. (Pozri diskusie o tom, do akej miery treba text vo všeobecnosti preformulovať v článkoch plagiátorstvo a fair use.)

Odkazovanie na práce chránené autorským zákonom[upraviť zdroj]

Odkazovanie na práce chránené autorským zákonom zvyčajne nebýva problém, za predpokladu, že ste vynaložili dostatočnú snahu na zistenie, či otázna stránka neporušuje autorské práva niekoho iného. Ak áno, prosím neodkazujte na takú stránku. To, či je takýto odkaz príspevkom k porušeniu autorských práv je v súčasnosti diskutovanou témou na súdoch, ale v každom prípade, odkazovanie na stránku, ktorá nelegálne šíri prácu niekoho iného vrhá na nás zlé svetlo.

Ak zistíte porušenie autorských práv[upraviť zdroj]

Nie je prácou radového Wikipedistu kontrolovať možné porušenie autorských práv pri každom článku Wikipédie, ale ak máte nejaké podozrenie, mali by ste túto tému prinajmenšom nastoliť na diskusnej stránke článku. Iní tak môžu preskúmať situáciu a vykonať prípadné kroky v prípade potreby. Najužitočnejšia informácia, ktorú nám môžete poskytnúť, je URL alebo iný odkaz na to, čo považujete za zdroj textu.

Niektoré prípady budú falošné poplachy. Napríklad, ak prispievateľ je v skutočnosti autorom textu, ktorý je publikovaný aj inde za iných podmienok, čo na druhej strane neovplyvní právo poslať ho sem za podmienok GFDL. Taktiež niekedy môžete nájsť na webe obsah skopírovaný z Wikipédie. V oboch prípadoch je rozhodne dobrý nápad nechať poznámku na diskusnej stránke daného článku, minimálne na odradenie ďalších možných falošných poplachov v budúcnosti.

Ak niečo z obsahu skutočne je porušením práv, taký obsah by mal byť zmazaný a poznámka, že k tomu došlo, by mala byť zanechaná na diskusnej stránke článku, spolu so zdrojom. V prípade, že sa neskôr získa povolenie od autora na použitie, text sa tak dá obnoviť.

Ak celý obsah článku je podozrivý z porušenia autorského práva, stránka by mala byť uvedená na Wikipédia:Možné porušenia autorských práv a obsah článku nahradený štandardnou správou, ktorú tam nájdete. Ak aj to aj po týždni vyzerá tak, že článok stále porušuje autorské právo, môže byť zmazaný podľa procedúr na hlasovacej stránke.

V extrémnych prípadoch, keď prispievatelia trvalo posielajú chránený materiál, po vhodných varovaniach má byť takýmto používateľom zabránený prístup k upravovaniu (editovaniu), z dôvodu ochrany projektu.

Ak ste vlastníkom obsahu, ktorý je na Wikipédii použitý bez Vášho súhlasu[upraviť zdroj]

Ak ste vlastníkom obsahu na Wikipédii, ktorý je použitý bez Vášho súhlasu, môžete žiadať o okamžité zmazanie takej stránky z Wikipédie na Wikipédia:Možné porušenia autorských práv. Taktiež môžete kontaktovať vašu zmocnenú osobu, ale môže trvať až týždeň, kým sa takýmto spôsobom stránka zmaže (môžete tiež vyprázdniť obsah stránky, ale text sa stále bude nachádzať v histórii stránky). V každom prípade budeme samozrejme potrebovať dôkaz na podporu vášho tvrdenia, že vlastníte autorské práva.

Pozri aj[upraviť zdroj]

Ďalšia diskusia...