Copyleft

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol copyleftu

Copyleft je zvláštne použitie autorského práva. Pri vytvorení odvodeného diela z diela, ktoré je dostupné len pod licenciou copyleft, musí byť toto odvodené dielo ponúkané pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo. Termín copyleft je slovnou hračkou, v anglickom slove copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahradené slovom left (ľavý, vľavo), čím sa naznačuje, že princíp copyleftu je istým spôsobom opakom princípu copyrightu. Aj tradičné označenie copyrightu je písmeno C v krúžku otočené a ako symbol copyleftu sa používa prevrátené C v krúžku, no nemá to žiadny právny význam.

Princíp copyleftu vytvoril Richard Stallman a uplatnil ho v copyleft licenciách GPL a GFDL projektu GNU.

Copyleft sa pokladá za základ úspechu hnutia slobodného softvéru. Niektorí dokonca vravia o copylefte ako o evolučnom kroku, ktorý vedie k rozvoju konkurencie na trhu softvéru. Trh softvéru je špecifický a vďaka prudkému rozvoju (veľký dopyt a malá ponuka) umožnil v pomerne krátkom čase vznik veľkých firiem. S kúpou programov a jeho používaním sa používateľ zaväzuje dodržiavať výrobcom stanovenú licenciu. Väčšina licencií programov, napríklad takmer všetky programy firmy Microsoft neumožňujú vytvárať odvodené diela alebo kópie a tie ďalej predávať. Pri porušení licencie, ktorá je vo väčšine prípadov mnohostranová a ťažko pochopiteľná, môže byť používateľ podľa zákona stíhaný. Omnoho jednoduchšie a pre používateľa výhodnejšie licencie majú napríklad programy slobodného softvéru. Slobodný softvér a odvodené diela sú chránené práve licenciami typu copyleft proti zneužitiu zo strany firiem, ktoré nechcú poskytovať používateľovi rovnaké práva. Väčšina autorov sú aj používatelia a výhody pre používateľov môžu byť aj výhody pre autorov.

Licencie copyleft sú označované ako licencie „vírusovej“ povahy. Ak iný autor pridá k programu kus kódu pod licenciou copyleft, potom je pôvodný program „infikovaný“ a musí byť tiež šírený pod licenciou copyleft. (Na druhej strane v prípade klasickej vírusovej infekcie sa infikovaný nemôže brániť, zatiaľ čo výrobca programov sa môže ľahko brániť tým, že kód pod licenciou copyleft nepoužije.)

Sloboda používania programu pod touto licenciou je obyčajne vykúpená absolútnou nepostihnuteľnosťou autora za škody, ktoré jeho dielo spôsobí.