Wikipédia:Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Aj keď si myslíte, že zastávate oprávnené stanovisko, rozvracanie je tým najmenej účinným spôsobom jeho ilustrácie a môže viesť k vášmu zablokovaniu.

Zastávajte svoje stanovisko, ale nedokazujte ho v praxi[upraviť | upraviť zdroj]

Nie jednostranný akt, ale diskusia je uprednostňovaným spôsobom zmeny pravidiel a preferovaným spôsobom demonštrácie problémov s pravidlami alebo so spôsobmi ich výkladu. Ten, kto nesúhlasí so stavom súčasného odporúčania alebo pravidla, by sa nemal pokúšať tvoriť praktické dôkazy, že pravidlo vo Wikipédii nefunguje.

Mnoho prispievateľov v minulosti deklarovalo, že sa im zvýšil wikistres hlavne v okamihu, keď mali pocit, že s prípadom pre nich dôležitým sa zaobchádza neférovým spôsobom. Prispievateľ by mal v takom prípade uviesť rozpory, prípadne citovať iné prípady, ktoré boli posudzované odlišne a nastoliť otázku: "Čo keby sa takýmto spôsobom jednalo zakaždým?"

V podobných situáciách je veľkým pokušením ilustrovať svoje stanovisko buď paródiou alebo nejakou formou cieleného testovania reakcií pri porušovaní pravidiel. Prispievateľ môže napríklad zámerne rozhodovať ďalšie prípady tak, aby karikoval jemu nepohodlné pravidlo. Tieto aktivity sú všeobecne považované za narušujúce, teda vyžadujúce výraznú väčšinu nestranných editorov na následnú úpravu alebo revertovanie "dôkazov".

Veľa ľudí podobné editácie pokladá za neefektívne presvedčovacie nástroje a zásadne ich odmieta. Ďalší považujú tieto praktiky za zlomyseľné a neencyklopedické. Ich účastníci sa dostávajú do krížovej paľby obvinení, že needitujú s dobrou vôľou, ale na vyvolanie pobúrenia a odporu. Jasná reč je najlepšiu cestou, ako získať rešpekt, súhlas a konsenzus.

Pohrávanie sa so systémom[upraviť | upraviť zdroj]

Pohrávanie sa so systémom znamená použitie pravidiel Wikipédie na nabúranie jej koncepcie. Vo väčšine prípadov táto činnosť spadá pod narúšanie. Príkladom je tvrdohlavé revertovanie editácií presne trikrát denne a následné "nevinné" zastávanie názoru, že nebolo porušené žiadne pravidlo. Pravidlo troch revertov by sa nemalo používať ako oprávnenie na revertovanie a pokiaľ to niekto robí, berie sa to ako narúšanie. Pokiaľ to niekto robí dlhodobo, vedie to k sankciám a v extrémnych prípadoch aj k trvalému zákazu editácií.

 • Ak niekto odporúča, aby sa Wikipédia stala demokratickou komunitou s väčšinovými princípmi:
  • Môžeme argumentovať, že wikipedián môže bez problémov vytvoriť bábky a hlasovať viac ako raz.
  • Nevytvárajme sami niekoľko bábok a nesnažme sa ich súhlasnými príspevkami v diskusii dokázať, že pravda je na našej strane.
 • Pokiaľ niekto vytvorí článok na podľa nás hlúpu tému a komunita nesúhlasí s vyvolaním hlasovania o zmazaní:
  • Prednesieme svoj prípad ako zreteľnú diskusiu o zmazaní, poukážeme na príklad článkov, ktoré sa tiež stanú neprípustnými, pokiaľ bude komunita naďalej uplatňovať podobné pravidlá.
  • Nevytvárajme článok na zreteľne hlúpu tému, len aby sa stal predmetom hlasovania o zmazanie.
 • Ak umiestni niekto z našich obľúbených článkov na hlasovanie o zmazaní a nazve ho hlúpym a pritom my veríme, že sú tu stovky hlúpejších legitímnych článkov:
  • Vysvetlíme prípad pri hlasovaní o zmazaní nášho článku, kde uvedieme, že nie je o nič hlúpejší ako mnoho iných článkov a kde uvedieme jeden alebo dva príklady.
  • Nenominujeme s rovnakými argumentami za jeden deň do hlasovania o zmazaní stovky inak neproblematických článkov.
 • Pokiaľ článok, ktorý sme nominovali na zmazanie, nebol zmazaný:
  • Zvážime, či naša nominácia bola oprávnená.
  • Nenominujeme ľahkovážne rovnaký článok ako najlepší.
 • Pokiaľ niekto vymaže ako nedôležité informácie o osobe, ktoré my v danom článku považujeme za dôležité:
  • Presadzujeme na diskusnej stránke článku spätné začlenenie týchto informácií, poukážeme na to, že iné informácie o osobách sú v článku začlenené.
  • Nevymažeme z článku všetky informácie o všetkých osobách s tvrdením o ich nedôležitosti.
 • Ak chceme zmeniť existujúci postup alebo odporúčanie:
  • Začneme diskusiu na vhodnej stránke a pokúsime sa dosiahnuť dohodu.
  • Nerobíme niečo, čo je na hraniciach pravidiel, aby sme ukázali, aké sú zlé a nenavrhujeme ich na zmazanie.
 • Ak nás rozčúli, že ľudia pri zmenách nedodržiavajú správny postup:
  • Zistíme, prečo to robia alebo sa ich sami pokúsime presvedčiť, by svoje chovanie zmenili.
  • Nerevertujeme nepochybne dobré zmeny len kvôli tomu, že správny postup nebol dodržaný.
 • Ak si myslíme, že nejaký útok by nemal mať prívlastok "teroristický":
  • Argumentujeme na diskusnej stránke článku, že výraz "teroristický" nie je neutrálny a je treba ho odstrániť.
  • Nepridávame slovo "teroristický" do článkov o mnohých ďalších incidentoch, ktoré len veľmi málo ľudí vníma ako terorizmus.

Do neba volajúce narúšanie akéhokoľvek druhu je blokovateľné ktorýmkoľvek správcom až do dĺžky jedného mesiaca v prípade opakovaných vysoko rozvratných útokov. Pre účastníkov arbitráže je užitočné sa pozrieť, ako sa môže porušovanie tohto pravidla odraziť v rozhodnutiach arbitrážneho výboru.

Mystifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Rovnako vás prosíme, nepokúšajte sa vkladať do Wikipédie dezinformácie na otestovanie jej schopnosti ich nájsť a odstrániť, je to plytvanie časom všetkých, vrátane vás. Pozrite sa aj na Wikipédia:Mystifikácia.

Nevarujte pred oblizovaním zamrznutého zábradlia[upraviť | upraviť zdroj]

Neponáhľajte sa s predchádzaním nových foriem vandalizmu, môžete tým dávať vandalom novú inšpiráciu, pretože preventívne výstrahy môžu podnietiť novú neplechu.