Preskočiť na obsah

Wikipédia:Čo Wikipédia nie je

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Wikipédia je encyklopédia
Cieľom Wikipédie je vybudovať slobodnú encyklopédiu. Obsah, ktorý nespĺňa tento cieľ sa musí preniesť do iného projektu nadácie Wikimedia alebo sa musí odstrániť úplne. Táto stránka je súhrnom kritérií, ako zabezpečiť encyklopedickosť pojednávaných tém. Je založená na zásade Wikipédia je encyklopédia a súvisí so smernicou Wikipédia:Wikipedická významnosť.

Táto stránka sa považuje za súčasnú zásadu Wikipédie. Prijal ju veľký počet redaktorov anglickej wiki a hoci ju slovenská komunita ešte neprijala oficiálne, mala by byť zatiaľ považovaná za štandard aj na tejto Wikipédii. Návrhy na zmeny tejto stránky uvádzajte prosím na diskusnej stránke, pretože stránka je kvôli jej dôležitosti zamknutá.

Wikipédia je webová encyklopédia a pre jej tvorbu aj online komunita. Preto je niekoľko vecí, ktorými Wikipédia nie je.1

Čo encyklopédia nie je

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je papierová encyklopédia

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je papierová encyklopédia. Preto nemá obmedzenia na veľkosť, môže obsahovať linky, môže byť aktuálnejšia atď. Taktiež to znamená, že štýl a rozsah písania vhodný pre tlačenú formu nie je pre Wikipédiu nutným obmedzením.

Wikipédia nie je slovník

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je slovník ani lexikón použitia či žargónu. Ak máte záujem pracovať na wiki slovníku, skúste náš sesterský projekt wikislovník.

Články Wikipédie nie sú:

 1. Slovníkové definície. Pretože Wikipédia nie je slovník, nevytvárajte, prosím, články, ktoré iba definujú termín. Väčšinou by mal článok začínať dobrou definíciou; ak však narazíte na článok, ktorý neobsahuje nič iné len definíciu, pozrite sa, či nie sú dostupné informácie vhodné pre encyklopédiu, ktoré by ste doň mohli pridať. Výnimkou z tohto pravidla sú články o kultúrnych významoch jednotlivých čísel.
 2. Zoznam takýchto definícií. Môže však obsahovať rozlišovacie (disambiguation) stránky pozostávajúce z wikilinkov na ďalšie stránky; tieto sa používajú na vyjasnenie rozličných významov daného slova. Wikipédia tiež obsahuje zoznamy termínov z rôznych špecifických oblastí.
 3. Návod na použitie či lexikón slangu a idiómov. Wikipédia nie je na to, aby ste sa v nej dozvedeli, ako používať slová, idiómy a pod. Neučíme ľudí vyjadrovať sa ako "leet cracker" alebo "en:Cockney kominár". Niekedy však môže byť dôležité opísať v kontexte encyklopedického článku, ako sa slovo používa, aby ho bolo možné odlíšiť od podobných, s ktorými je ľahké si ho zameniť, ako napr. en:Nation alebo en:Freedom. V niektorých prípadoch tiež môže byť vhodný článok o dôležitej súčasti slangu.

Wikipédia nie je kazateľnica

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je kazateľnica, chatovacia miestnosť, diskusné fórum ani miesto pre propagandu či reklamu. Z toho dôvodu články Wikipédie nie sú:

 1. Propaganda alebo obhajovanie akéhokoľvek druhu. Samozrejme, že článok môže objektívne opisovať takéto veci, ak je dodržaná snaha podať veci z neutrálneho uhla pohľadu. Ak chcete presvedčiť ľudí o správnosti svojho pohľadu na vec, mali by ste využiť Usenet alebo blog.
 2. Diskusné fórum alebo uzol Everything2. Zostaňte, prosím, pri úlohe tvorby encyklopédie. S ľuďmi môžete diskutovať na ich diskusných stránkach, v žiadnom prípade však nediskutujte na stránke článku.
 3. Kritické hodnotenia. Biografie a články o umeleckých dielach sa považujú za encyklopedické články. Samozrejme, je vítaná aj kritická analýza umenia, ak je založená na priamych pozorovaniach. Pozri aj en:Wikipedia:Guide to writing better articles#Check your fiction.
 4. Vlastné referáty, ktorých cieľom je poskytnúť váš vlastný pohľad na danú tému. Wikipédia má zhromažďovať ľudské vedomosti. Nie je prostriedkom na to, aby sa osobné pohľady stali súčasťou ľudských vedomostí. Pozri Wikipédia:Žiadny vlastný výskum. V zriedkavých prípadoch, keď sú názory jednotlivca dostatočne dôležité na to, aby boli analyzované, sa uprednostňuje nechať o nich napísať iných. Vlastné referáty na témy týkajúce sa Wikipédie sú vítané na Meta:. Existuje aj odnož Wikipédie nazývaná Wikinfo, ktorá podporuje osobné názory v článkoch.
 5. Primárny zdroj. Nepatrí sem originálny výskum, toto nie je miesto na navrhovanie teórií a riešení, definíciu termínov, zavádzanie nových slov atď. Pozri Wikipédia:Žiadny vlastný výskum. Ak robíte primárny výskum, publikujte svoje výsledky na iných miestach - ako magazíny komunity či iné tlačené médiá alebo rešpektované online stránky. Wikipédia bude informovať o vašej práci, keď sa stane akceptovanou súčasťou ľudských vedomostí. Nie každá informácia na Wikipédii musí pochádzať z komunitných magazínov s možnosťou korekcií od iných členov; je však potrebné, aby bola aspoň na takejto úrovni spoľahlivosti a overiteľnosti. Napríklad citácia knihy, tlače alebo spoľahlivého webového zdroja demonštruje overiteľnosť materiálu, teda nie je názorom redaktora.
 6. Vlastná propagácia. Aj keď pokojne môžete písať o sebe alebo projektoch, v ktorých ste zainteresovaný, pamätajte, že štandard encyklopedického článku sa týka tohto prípadu rovnako ako všetkých ostatných. V skutočnosti len veľmi málo do určitej miery známych wikipedistov prispelo do článkov o sebe a svojich výsledkoch a zvyčajne to bolo prijaté po určitej diskusii. Vytváranie nadbytočných odkazov na autobiografické články nie je prijateľné. Pozri Wikipédia:Autobiografia.
 7. Reklama. Články o spoločnostiach sú v poriadku, ak sú napísané objektívnym a nezainteresovaným štýlom. Všetky témy článku musia byť overiteľné zo zdrojov mimo spoločnosti, preto články o veľmi malých spoločnostiach ("odpad") budú pravdepodobne neprijateľné. Externé odkazy na komerčné organizácie sú prijateľné, ak slúžia na identifikáciu veľkých korporácií s nimi spojených (pozri napr. en:finishing school). Prosím majte na pamäti, že Wikipédia neschvaľuje akékoľvek obchody a nezúčastňuje sa v partnerských programoch, tzv. affiliate marketing.

Wikipédia nie je zrkadlo ani úschovňa odkazov, obrázkov či multimediálnych súborov

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je zrkadlo ani úschovňa odkazov, obrázkov či multimediálnych súborov. Všetok obsah Wikipédie bude neľútostne upravovaný, aby mohol byť súčasťou encyklopédie. Tým, že pošlete váš príspevok, súhlasíte, že je licencovaný ako GNU FDL 2. Články Wikipédie nie sú:

 1. Čisto zbierka externých odkazov ani katalóg stránok. Nie je nič zlé na tom pridať do článku zoznam kontextovo relevantných odkazov, ale nadmerne veľké zoznamy môžu spôsobiť zakrpatenie článku a odviesť pozornosť od účelu Wikipédie.
 2. Čisto zbierka interných odkazov s výnimkou rozlišovacích stránok v prípade, že je názov článku nejednoznačný, a tematických zoznamov pomáhajúcich s organizáciou článkov.
 3. Čisto zbierka public domain alebo iného zdrojového materiálu ako celé knihy alebo zdrojový kód, originálne historické dokumenty, listy, zákony, vyhlásenia a iný zdrojový materiál užitočný len vo svojej nezmenenej originálnej forme. Kompletné kópie primárnych zdrojov patria do Wikisource. Nie je nič zlé na použití zdrojov, ktoré sú voľné dielo ako en:1911 Encyclopaedia Britannica pri tvorbe obsahu článkov. Pozri aj en:Wikipedia:Don't include copies of primary sources.
 4. Zbierka fotografií či multimediálnych súborov bez encyklopedického textu. Ak chcete prezentovať obrázok, poskytnite, prosím, encyklopedický kontext alebo zvážte jeho pridanie do Wikimedia Commons. Ak je obrázok ako voľné dielo dostupný na webovej stránke, zvážte jeho pridanie do en:Wikipedia:Images with missing articles alebo en:Wikipedia:Public domain image resources.

Wikipédia nie je databáza všetkých informácií

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je databáza všetkých informácií, čiže nie je jej cieľom obsiahnuť všetky existujúce informácie bez toho, aby mali encyklopedický kontext. Fakt, že informácia je 100% pravdivá neznamená automaticky, že je vhodná na zaradenie do Wikipédie. Hoci prebieha debata o encyklopedickom význame určitých tried informácií, aktuálny konsenzus je, že články Wikipédie nie sú:

 1. Zoznamy Často kladených otázok (FAQ). Články Wikipédie by nemali obsahovať zoznamy FAQ. Namiesto toho majú mať informácie poskytované v článku charakter neutrálnej prózy. Môžete zvážiť pridanie FAQ do Wikibooks.
 2. Zoznamy úschovní alebo úzko súvisiacich tém ako citáty, aforizmy či osoby. Ak chcete uviesť zoznam citátov, vložte ich do sesterského projektu Wikiquote. Samozrejme, nie je nič zlé na zoznamoch, ak sú ich časti známe z toho dôvodu, že sú späté s tematickým zoznamom. Wikipédia tiež obsahuje referenčné tabuľky a informácie vo forme tabuliek ako rýchlu referenciu.
 3. Cestovný sprievodca. Článok o Paríži by mal spomínať významné pamiatky ako Eiffelova veža alebo Louvre, ale nie telefónne číslo alebo adresu vášho obľúbeného hotela či cenu café au lait na Champs-Elysées. Takéto podrobnosti sú však vítané na stránkach wikitravel, no majte na pamäti, že z dôvodov dodržania autorských práv, ak nie ste ich držiteľom, nemôžete bez povolenia kopírovať informácie vo veľkom.
 4. Pamätník. Je vždy smutné, keď človek zomrie, ale Wikipédia nie je miesto, kde mu môžete vzdať česť. Predmet encyklopedického článku musí obsahovať tvrdenie o význame osobnosti, nie to, ako si ho rodina a príbuzní budú pamätať.
 5. Aktuality. Wikipédia by nemala ponúkať informácie z prvej ruky o aktuálnych udalostiach (práve nato je určený náš sesterský projekt Wikinews). Wikipédia obsahuje množstvo encyklopedických článkov na témy historického významu, ktoré sú v súčasnosti aktuálne a je možné, že sú aktuálnejšie ako väčšina iných referenčných zdrojov, keďže môžeme zahŕňať nové fakty a vývoj udalostí, hneď ako sú známe.
 6. Genealogické záznamy a zlaté stránky. Biografické články by mali byť výlučne o ľuďoch s nejakou povesťou alebo významom. Jedným z meradiel významu je, či o človeku existujú články v niekoľkých externých zdrojoch (či už online alebo offline). Menej významné osoby môžu byť spomenuté v rámci iných článkov. (napr. Ronald Gay v en:Persecution of gays, lesbians, bisexuals, and the transgendered). Pozri aj návrh projektu genealogického/biografického slovníka na m:Wikipeople.
 7. Katalógy, katalógové položky a zdroje pre vedenie obchodov. Napríklad článok o rozhlasovej stanici by vo všeobecnosti nemal obsahovať zoznam nadchádzajúcich udalostí, aktuálnych akcií, telefónne čísla atď. (hoci zmienka o významných udalostiach či akciách môže byť prijateľná). Ďalej, diskusné stránky článkov sú na diskusiu o obsahu a úpravách článku, nie na vedenie obchodu súvisiaceho s obsahom článku.

Wikipédia nie je krištáľová guľa

[upraviť | upraviť zdroj]

Budúce udalosti sú zvyčajne neencyklopedické, predovšetkým ak sú neoveriteľné do doby ich výskytu. Obzvlášť:

 1. Jednotlivé naplánované alebo očakávané udalosti ako Letné olympijské hry 2028 nie sú vhodnou témou článku, ak nie sú predvídateľné ako napr. astronomické javy; plánovanie alebo príprava udalosti ešte neprebiehajú a samotná príprava nemá encyklopedický úžitok; alebo špekulácie, ktoré nie sú dobre zdokumentovanými prognózami, ako prezidentské voľby USA 2020. Vhodný môže byť tiež rozvrh ako celok.
 2. Podobne, jednotlivé položky vopred určeného zoznamu alebo systematického vzoru názvov vopred priradených budúcim udalostiam alebo objavom nie sú vhodné pre encyklopedické články, ak sú o nich známe iba všeobecné informácie. "Zoznam názvov tropických cyklónov" je encyklopedický; "Tropická búrka Alex, 2010" nie je, aj keby bolo v zásade isté, že sa búrka s daným názvom vyskytne v Severnom Atlantiku a bude sa otáčať proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Podobne články o slovách tvorených na základe predvídateľného numerického systému (ako "septenquinquagintillion") nie sú encyklopedické, kým nie sú definované autoritou alebo všeobecne zaužívané. Isté vedecké extrapolácie ako chemické prvky zdokumentované IUPAC aj pred ich izoláciou v laboratórnych podmienkach sa zvyčajne považujú za encyklopedické.
 3. Články predkladajúce extrapoláciu, špekuláciu alebo "históriu budúcich udalostí" sa zaraďujú medzi primárne zdroje a z toho dôvodu sú nevhodné. Samozrejme, máme a mali by sme mať takéto články o významných umeleckých prácach, referátoch a dôveryhodnom výskume, ktoré stelesňujú predpovede. Články o Hviezdnych vojnách a Star Treku sú vhodné; článok "Zbrane, ktoré sa budú používať v IV. svetovej vojne" nie je.

Wikipédia nie je cenzurovaná pre ochranu mladistvých

[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah Wikipédie môžu niektorí čitatelia považovať za diskutabilný alebo urážlivý. Každý čitateľ Wikipédie môže upravovať článok a zmeny sa zobrazia okamžite bez akejkoľvek kontroly zaručujúcej vhodnosť či presnosť, takže Wikipédia nemôže zaručiť, že vy alebo vaše dieťa neuvidí nevhodný obsah (ako nevhodné odkazy na tzv. en:shock sites). Hoci takýto obsah je zvyčajne okamžite odstránený, obsah niektorých článkov môže byť predmetom diskusií, za podmienky, že neporušujú žiadnu z existujúcich zásad (obzvlášť Nestranný uhol pohľadu) ani zákony štátu Florida v USA, kde sú servery umiestnené.

Čo komunita nie je

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je bojisko

[upraviť | upraviť zdroj]

Od každého používateľa sa očakáva slušná a pokojná (en) komunikácia s ostatnými v duchu spolupráce. Neurážajte, nezneužívajte a nezastrašujte tých, s ktorými máte nezhody. Pristupujte inteligentným spôsobom a zapájajte sa do zdvorilej diskusie. Nevytvárajte a neupravujte články len z dôvodu dokázania vlastného tvrdenia (en) (cs). Nevyvíjajte právne hrozby (en) (cs) na Wikipédiu, wikipedistov a Wikimedia Foundation 3. Hrozby nebudú tolerované a môžu vyústiť do zablokovania (en) (cs). Pozri aj Wikipédia:Riešenie konfliktov.

Wikipédia nie je anarchia

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia je slobodná a otvorená, ale obmedzuje slobodu aj otvorenosť tam, kde sa vymykajú účelu tvorby encyklopédie. V súlade s tým Wikipédia nie je fórum pre neregulovanú slobodu prejavu. Fakt, že Wikipédia je otvorený samosprávny projekt neznamená, že súčasťou jej účelu je skúmať možnosti anarchistických komunít. Naším cieľom je budovať encyklopédiu, nie testovať aplikáciu anarchizmu. Ak to chcete robiť, môžete použiť odrodu Wikipédie Anarchopedia. Pozri aj meta:Power structure.

Wikipédia nie je demokracia

[upraviť | upraviť zdroj]

Wikipédia nie je demokratický experiment. Jej primárna metóda hľadania konsenzu je diskusia, nie hlasovanie. To znamená, že väčšinový názor nie je nutne ten, ktorým sa Wikipédia bude riadiť. Často sa vedú rôzne hlasovania, ale ich číselné výsledky sú obyčajne iba jedným z niekoľkých spôsobov rozhodovania. Diskusia sprevádzajúca proces hlasovania je rozhodujúcim prostriedkom dosiahnutia konsenzu. Napríklad veľmi dôležitým procesom Wikipédie je dosiahnutie konsenzu, ktoré články nie sú encyklopedické a mali by byť z Wikipédie úplne vymazané. Diskusia, ktorou sa dosahuje konsenzus, sa vyskytuje v kontexte hlasovania na stránke Wikipédia:Stránky na zmazanie. Názov stránky je trochu zle zvolený, pretože diskusia je dôležitejšia ako samotné hlasovanie.

Wikipédia nie je byrokracia

[upraviť | upraviť zdroj]

Nezhody by mali byť riešené konsenzuálnou diskusiou namiesto striktného dodržiavania pravidiel a procedúr. Mali by sme sa vyhýbať Instruction creep. Vnímaná procedurálna chyba pri ktoromkoľvek príspevku ako nápad či nominácia nie je dôvodom, aby bol tento považovaný za neplatný. Nasledujte ducha, nie literu pravidiel, zásad a smerníc.

Keď neviete čo robiť

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Keď neviete čo by malo či nemalo byť v článku nazvanom "niečo", spýtajte sa v duchu, čo by čitateľ očakával pod heslom "niečo" v encyklopédii. Príklady toho, čo ľudia považujú za encyklopedické, nájdete na en:Wikipedia:Votes for deletion/Precedents a en:Wikipedia:What's in, what's out.
 • Ak máte podozrenie, že sa horeuvedené pravidlá porušujú, zvážte nasledovné:
  • Zmenu obsahu článku (normálna úprava)
  • Zmenu článku na presmerovanie, zachovanie histórie stránky
  • Návrh zmazania článku na Wikipédia:Stránky na zmazanie, ak spĺňa predpoklady na takéto konanie (uvedené na en:Wikipedia:Deletion policy). Aby ste pochopili, aké príspevky sú ohrozené zmazaním, je potrebné často sledovať tamojšie diskusie.
  • Zmenu týchto pravidiel po dosiahnutí konsenzu po vhodnej diskusii s ostatnými wikipediánmi na diskusnej stránke. Pri pridávaní nových názorov sa vyjadrujte čo možno najzrozumiteľnejšie a poskytnite príklady, čo je správne a čo je podobné, ale nesprávne.

Note 1: Zatiaľ čo účelom tejto stránky je zaznamenávať zásady, ktoré sú pevne zaužívané, stále sa vyvíja. Ak si želáte uviesť jej citáciu v diskusii, uistite sa, že poznáte jej aktuálnu verziu.

Note 2: Vezmite na vedomie, že Wikipédia obsahuje množstvo obrázkov a niektoré z nich sa považujú za "fair use", aj keď sú v GFDL článkoch. Pozri aj Wikipédia:Autorské práva.

Note 3: Ak veríte, že vaše zákonné práva sú porušované, môžete o tom diskutovať s ostatnými zainteresovanými používateľmi, preniesť prípad do mailing listu, kontaktovať Wikimedia Foundation alebo v prípadoch porušenia autorských práv nám dať vedieť na tejto stránke (en).