Wikipédia:Stránky na zmazanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Návod

Zoznam Stránky na zmazanie je miesto, kde sa diskutuje o stránkach, ktoré boli navrhnuté na zmazanie, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do Wikipédie. O každom návrhu sa diskutuje aspoň 5 dní (ak článok neporušuje zjavne princípy wiki) a konsenzus wikipediánov rozhodne o tom, či sa má stránka

 • ponechať,
 • zmazať,
 • spojiť s iným článkom a presmerovať na jeho stránku.

Každý návrh na zmazanie alebo hlas musí byť doplnený dôvodom, prečo by mala byť stránka zmazaná, ponechaná alebo spojená a presmerovaná. Články je možné v priebehu nominácie vylepšovať, čo musí správca zohľadniť pri zhodnotení diskusie pred samotným zmazaním. Tiež je potrebné skontrolovať Odkazy na túto stránku a upraviť existujúce odkazy tak, aby žiaden článok neodkazoval na vymazávanú stránku.

Staré návrhy sú archivované po uplynutí doby aspoň 5 dní (kvôli možnosti „odvolacieho konania“) od realizácie zmazania alebo rozhodnutia o nezmazaní.

Archívy: 200420052006200720082009201020112012201320142015

Zoznam Slovákov[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhujem zmazanie stránky kvôli nemožnosti zabezpečiť úplnosť a objektívnosť informácií v ňom uvedených. Argumenty na zrušenie článku:

 • snaha autora uviesť „zoznam významných slovenských osobností, podľa narodenia do 20. storočia, historických osobností Uhorska, R-U monarchie a ktorí ovplyvňovali vývoj udalostí na území dnešného Slovenska do vzniku 1. ČSR v roku 1918“ je sama o sebe nedosiahnuteľná v podobe jedného článku
 • v zozname sú uvedené aj osobnosti, ktoré zďaleka nespadajú do obdobia „do vzniku 1. ČSR v roku 1918“
 • nie je definované (a vzhľadom k extrémne široko definovanému okruhu osobností ani nie je možné definovať), ako sa určila významnosť osôb uvedených v zozname a tým je spochybnená nestrannosť článku (každý môže považovať za významnú inú osobnosť)
 • vzhľadom na historicky dlhý časový úsek je ľahko spochybniteľné, či osobnosť uvedená v zozname je naozaj Slovák; pod pojmom „Slovák“ je fakticky nesprávne uvádzanie osôb, ktoré neboli/nemohli byť Slovákmi, alebo osôb, ktoré majú síce slovenský pôvod, ale nie sú Slovákmi (napr. Gorazd (Nitra), Matúš Čák Trenčiansky, Andy Warhol)
 • samotný názov „zoznam Slovákov“ je zvolený nešťastne a evokuje skôr zoznam všetkých Slovákov, ako zoznam osobností
 • úmysel autora (zoznam slovenských osobností) ďaleko lepšie nahrádzajú kategórie ()
 • čitateľ môže nadobudnúť dojem, že ide o ukončený, definitívny zoznam slovenských osobností a môže mať za to, že iné slovenské osobnosti neexistujú (čo je samozrejme nezmysel)
 • sám autor pretvára stránku zo zoznamu na rozsiahly neprehľadný článok plný opisov prevažne bez akýchkoľvek referencií (!), čo je v príkrom rozpore so zásadami wikipédie pre tvorbu článkov

Tých argumentov je oveľa viac, ale snažil som sa definovať tie najvypuklejšie.--JanoB (diskusia) 08:12, 28. júl 2015 (UTC)

Hlasovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Za[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Symbol support vote.svg Za--JanoB (diskusia) 08:12, 28. júl 2015 (UTC) Odporúčam autorovi zamerať sa skôr na tvorbu článkov o týchto významných osobnostiach a napĺňanie príslušných kategórií. To bude podľa mňa záslužnejšia práca na spropagovaní slovenských osobností (nech ich už chápeme v akomkoľvek význame pojmu „slovenská osobnosť“).
 2. Symbol support vote.svg Za nevhodná forma aj obsah článku vzhľadom na jeho cieľ.--Pelex (diskusia) 08:27, 28. júl 2015 (UTC)
 3. Symbol support vote.svg Za Radšej tie informácie použiť do (hoc len stručných) článkov o osobách, ktoré tu zatiaľ svoj článok nemajú. --Lišiak (diskusia) 08:39, 28. júl 2015 (UTC)
 4. Symbol support vote.svg Za Súhlasím s predrečníkmi. Svoj názor som bol býval vyjadril aj v diskusii k článku.--Jetam2 (diskusia) 11:16, 28. júl 2015 (UTC)
 5. Symbol support vote.svg Za --Zajano (diskusia) 11:18, 28. júl 2015 (UTC)
 6. Symbol support vote.svg Za Už dávno som hovorila, že je to neudržateľné a zbytočné. --Lalina (diskusia) 20:56, 28. júl 2015 (UTC)
 7. Symbol support vote.svg Za A ak sú tam nejaké údaje, ktoré nie sú v príslušných článkoch tak to treba do nich preniesť. Akurát neviem, či smiem hlasovať. --LacoR (diskusia) 13:42, 30. júl 2015 (UTC) – smieš--Zajano (diskusia) 15:01, 30. júl 2015 (UTC)
 8. Symbol support vote.svg Za Neudržateľné, zbytočné a neprehľadné. --Image01 (diskusia) 15:12, 30. júl 2015 (UTC)
 9. Symbol support vote.svg Za Už teraz neprehľadné. --–Bubamaradisk. 19:14, 31. júl 2015 (UTC)

Proti[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Symbol oppose vote.svg Proti --Wizzard (diskusia) 07:54, 31. júl 2015 (UTC)

Zdržal sa[upraviť | upraviť zdroj]

Diskusia[upraviť | upraviť zdroj]

Dôvody a protiargumenty :

 • nie je to korektné, stránka je v štádiu úprav - je rozpracovaná
 • od roku 2008 tj 7 rokov ste neurobili žiadne úpravy na Obsahu
 • od 21.júla 2015, kedy som začal pracovať, zrazu chcete zmazať celú stránku
 • okrem JanaB, Lišiaka nikto nedal návrhy na zmenu - argumenty, len svoje pocity (neprehľadné, za, neudržateľné, zbytočné ap)

Riešenie :

 • upravím svoj Cieľ na Históriu osobností Uhorska, ktoré majú slovenský pôvod a Osobností, ktoré život Slovákov výrazne ovplyvňovali do kategórií v konečnom časovom rámci ( navrhnite)
 • Nemá zmysel pracovať iba na popise jednotlivých Osobností po jednom, do voľného priestoru Wikipédie. Stratí sa výpovedná hodnota a vplyv Historických osobnosti Uhorska (aj slovenského pôvodu) na život, majetok, prostredie Slovákov v danom časovom období.
 • Zmením názov článku - stránky, včítane Obsahu ( potrebujem pomoc)

Záver :

 • nepoznám pravý dôvod návrhu na Zmazanie - možno zámer úzkej skupiny, pretože stránka sa dá upraviť, existuje x zoznamov
 • ak práca vo voľnej Wikipédií nie je kreatívna, ale podlieha šablónam, potom nemám viac, čo by som k situácii povedal

--Perspektíva1 (diskusia) 07:12, 31. júl 2015 (UTC)

upravím svoj Cieľ na Históriu osobností Uhorska, ktoré majú slovenský pôvod a Osobností, ktoré život Slovákov výrazne ovplyvňovali do kategórií v konečnom časovom rámci Toto odhadujem tak na cca 500 stranovú knihu formátu A4 s relatívne drobnými písmenkami a ak to nemá byť odfláknuté tak práca na mnoho rokov. Jednoducho takéto niečo nemôže byť v jednom článku wikipédie. Pre porovnanie Biografický lexikón Slovenska (IV. diel Ch-K) má 583 strán, tvorí ho kolektív profesionálov a diely pribúdajú veľmi pomaly.
Neviem čo rozumieš pod "voľným priestorom wikipédie", ale jednoducho toto je encyklopédia, kde musí byť jednoznačne definované o čom je daný článok, napríklad o jednotlivých osobnostiach, eventuálne o jasne definovaných skupinách osobností. Výpovedná hodnota a prepojenie je zabezpečené prostredníctvom kategórií, wikilinkov a hlavne kvalitným odzdrojovaným obsahom.
A áno práca na wikipédii je kreatívna, ale považujem za dosť samozrejmé, že práca na encyklopédii podlieha šablónam, kompromisom a dohovorom v prospech jednotnosti, prehľadnosti, neutrality ... --LacoR (diskusia) 08:27, 31. júl 2015 (UTC)
Ďakujem Lacko, Wiki je "free" encyklopédia, ale samozrejme, všetko má svoje pravidlá. Rád by som postavil článok tak, aby som využil "zásobník " vedomostí Wikipédie, ten konečný časový rámec, je rok 1918 vznik ČS republiky. Nie je to jednoduché, veľa vecí je neznámych či sa obchádza, možno by bolo lepšie zorganizovať vedeckú konferenciu, nie sme vysporiadaní so svojou históriou a nie je to ani téma ... --Perspektíva1 (diskusia) 19:38, 1. august 2015 (UTC)

Výsledok hlasovania[upraviť | upraviť zdroj]