Wikipédia:Stránky na zmazanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Návod

Zoznam Stránky na zmazanie je miesto, kde sa diskutuje o stránkach, ktoré boli navrhnuté na zmazanie, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do Wikipédie. O každom návrhu sa diskutuje aspoň 5 dní (ak článok neporušuje zjavne princípy wiki) a konsenzus wikipediánov rozhodne o tom, či sa má stránka

 • ponechať,
 • zmazať,
 • spojiť s iným článkom a presmerovať na jeho stránku.

Každý návrh na zmazanie alebo hlas musí byť doplnený dôvodom, prečo by mala byť stránka zmazaná, ponechaná alebo spojená a presmerovaná. Články je možné v priebehu nominácie vylepšovať, čo musí správca zohľadniť pri zhodnotení diskusie pred samotným zmazaním. Tiež je potrebné skontrolovať Odkazy na túto stránku a upraviť existujúce odkazy tak, aby žiaden článok neodkazoval na vymazávanú stránku.

Staré návrhy sú archivované po uplynutí doby aspoň 5 dní (kvôli možnosti „odvolacieho konania“) od realizácie zmazania alebo rozhodnutia o nezmazaní.

Archívy: 200420052006200720082009201020112012201320142015

Zoznam Slovákov[upraviť zdroj]

Navrhujem zmazanie stránky kvôli nemožnosti zabezpečiť úplnosť a objektívnosť informácií v ňom uvedených. Argumenty na zrušenie článku:

 • snaha autora uviesť „zoznam významných slovenských osobností, podľa narodenia do 20. storočia, historických osobností Uhorska, R-U monarchie a ktorí ovplyvňovali vývoj udalostí na území dnešného Slovenska do vzniku 1. ČSR v roku 1918“ je sama o sebe nedosiahnuteľná v podobe jedného článku
 • v zozname sú uvedené aj osobnosti, ktoré zďaleka nespadajú do obdobia „do vzniku 1. ČSR v roku 1918“
 • nie je definované (a vzhľadom k extrémne široko definovanému okruhu osobností ani nie je možné definovať), ako sa určila významnosť osôb uvedených v zozname a tým je spochybnená nestrannosť článku (každý môže považovať za významnú inú osobnosť)
 • vzhľadom na historicky dlhý časový úsek je ľahko spochybniteľné, či osobnosť uvedená v zozname je naozaj Slovák; pod pojmom „Slovák“ je fakticky nesprávne uvádzanie osôb, ktoré neboli/nemohli byť Slovákmi, alebo osôb, ktoré majú síce slovenský pôvod, ale nie sú Slovákmi (napr. Gorazd (Nitra), Matúš Čák Trenčiansky, Andy Warhol)
 • samotný názov „zoznam Slovákov“ je zvolený nešťastne a evokuje skôr zoznam všetkých Slovákov, ako zoznam osobností
 • úmysel autora (zoznam slovenských osobností) ďaleko lepšie nahrádzajú kategórie ()
 • čitateľ môže nadobudnúť dojem, že ide o ukončený, definitívny zoznam slovenských osobností a môže mať za to, že iné slovenské osobnosti neexistujú (čo je samozrejme nezmysel)
 • sám autor pretvára stránku zo zoznamu na rozsiahly neprehľadný článok plný opisov prevažne bez akýchkoľvek referencií (!), čo je v príkrom rozpore so zásadami wikipédie pre tvorbu článkov

Tých argumentov je oveľa viac, ale snažil som sa definovať tie najvypuklejšie.--JanoB (diskusia) 08:12, 28. júl 2015 (UTC)

Hlasovanie[upraviť zdroj]

Za[upraviť zdroj]

 1. Symbol support vote.svg Za--JanoB (diskusia) 08:12, 28. júl 2015 (UTC) Odporúčam autorovi zamerať sa skôr na tvorbu článkov o týchto významných osobnostiach a napĺňanie príslušných kategórií. To bude podľa mňa záslužnejšia práca na spropagovaní slovenských osobností (nech ich už chápeme v akomkoľvek význame pojmu „slovenská osobnosť“).
 2. Symbol support vote.svg Za nevhodná forma aj obsah článku vzhľadom na jeho cieľ.--Pelex (diskusia) 08:27, 28. júl 2015 (UTC)
 3. Symbol support vote.svg Za Radšej tie informácie použiť do (hoc len stručných) článkov o osobách, ktoré tu zatiaľ svoj článok nemajú. --Lišiak (diskusia) 08:39, 28. júl 2015 (UTC)
  Symbol support vote.svg Za Súhlasím s predrečníkmi. Svoj názor som bol býval vyjadril aj v diskusii k článku.--Jetam2 (diskusia) 11:16, 28. júl 2015 (UTC)
 4. Symbol support vote.svg Za --Zajano (diskusia) 11:18, 28. júl 2015 (UTC)
 5. Symbol support vote.svg Za Už dávno som hovorila, že je to neudržateľné a zbytočné. --Lalina (diskusia) 20:56, 28. júl 2015 (UTC)
 6. Symbol support vote.svg Za A ak sú tam nejaké údaje, ktoré nie sú v príslušných článkoch tak to treba do nich preniesť. Akurát neviem, či smiem hlasovať. --LacoR (diskusia) 13:42, 30. júl 2015 (UTC) – smieš--Zajano (diskusia) 15:01, 30. júl 2015 (UTC)
 7. Symbol support vote.svg Za Neudržateľné, zbytočné a neprehľadné. --Image01 (diskusia) 15:12, 30. júl 2015 (UTC)
 8. Symbol support vote.svg Za Už teraz neprehľadné. --–Bubamaradisk. 19:14, 31. júl 2015 (UTC)

Proti[upraviť zdroj]

 1. Symbol oppose vote.svg Proti --Wizzard (diskusia) 07:54, 31. júl 2015 (UTC)
 2. Symbol oppose vote.svg Proti Argumenty v diskusii.--Eryn Blaireová (diskusia) 13:07, 3. august 2015 (UTC)
 3. Symbol oppose vote.svg Proti Pe3kZA (diskusia) 15:09, 3. august 2015 (UTC)
 4. Symbol oppose vote.svg Proti --M 23:30, 3. august 2015 (UTC)
 5. Symbol oppose vote.svg Proti Nemazať. Diskutovať. Dokončiť. A potom možno zmazať :D --Vegetator (diskusia) 06:55, 4. august 2015 (UTC)

Zdržal sa[upraviť zdroj]

Diskusia[upraviť zdroj]

Dôvody a protiargumenty :

 • nie je to korektné, stránka je v štádiu úprav - je rozpracovaná
 • od roku 2008 tj 7 rokov ste neurobili žiadne úpravy na Obsahu
 • od 21.júla 2015, kedy som začal pracovať, zrazu chcete zmazať celú stránku
 • okrem JanaB, Lišiaka nikto nedal návrhy na zmenu - argumenty, len svoje pocity (neprehľadné, za, neudržateľné, zbytočné ap)
 • definície encyklopédie sa v detailoch rozchádzajú

Riešenie :

 • upravím svoj Cieľ na Históriu osobností Uhorska, ktoré majú slovenský pôvod a Osobností, ktoré život Slovákov výrazne ovplyvňovali do kategórií v konečnom časovom rámci ( navrhnite)
 • Nemá zmysel pracovať iba na popise jednotlivých Osobností po jednom, do voľného priestoru Wikipédie. Stratí sa výpovedná hodnota a vplyv Historických osobnosti Uhorska (aj slovenského pôvodu) na život, majetok, prostredie Slovákov v danom časovom období.
 • Zmením názov článku - stránky, včítane Obsahu, odstránim chyby ( potrebujem pomoc)

Záver :

 • nepoznám pravý dôvod návrhu na Zmazanie - možno zámer úzkej skupiny, pretože stránka sa dá upraviť, existuje x zoznamov
 • ak práca vo voľnej Wikipédií nie je kreatívna, ale podlieha šablónam, potom nemám viac, čo by som k situácii povedal

--Perspektíva1 (diskusia) 07:12, 31. júl 2015 (UTC)

upravím svoj Cieľ na Históriu osobností Uhorska, ktoré majú slovenský pôvod a Osobností, ktoré život Slovákov výrazne ovplyvňovali do kategórií v konečnom časovom rámci Toto odhadujem tak na cca 500 stranovú knihu formátu A4 s relatívne drobnými písmenkami a ak to nemá byť odfláknuté tak práca na mnoho rokov. Jednoducho takéto niečo nemôže byť v jednom článku wikipédie. Pre porovnanie Biografický lexikón Slovenska (IV. diel Ch-K) má 583 strán, tvorí ho kolektív profesionálov a diely pribúdajú veľmi pomaly.
Neviem čo rozumieš pod "voľným priestorom wikipédie", ale jednoducho toto je encyklopédia, kde musí byť jednoznačne definované o čom je daný článok, napríklad o jednotlivých osobnostiach, eventuálne o jasne definovaných skupinách osobností. Výpovedná hodnota a prepojenie je zabezpečené prostredníctvom kategórií, wikilinkov a hlavne kvalitným odzdrojovaným obsahom.
A áno práca na wikipédii je kreatívna, ale považujem za dosť samozrejmé, že práca na encyklopédii podlieha šablónam, kompromisom a dohovorom v prospech jednotnosti, prehľadnosti, neutrality ... --LacoR (diskusia) 08:27, 31. júl 2015 (UTC)
Ďakujem Lacko, Wiki je "free" encyklopédia, ale samozrejme, všetko má svoje pravidlá. Rád by som postavil článok tak, aby som využil "zásobník " vedomostí Wikipédie, ten konečný časový rámec, je rok 1918 vznik ČS republiky. Nie je to jednoduché, veľa vecí je neznámych či sa obchádza, možno by bolo lepšie zorganizovať vedeckú konferenciu, nie sme vysporiadaní so svojou históriou a nie je to ani téma ... --Perspektíva1 (diskusia) 19:38, 1. august 2015 (UTC)

Keďže redaktor Perspektiva1 na článku intenzívne pracuje (hoci by mohol viac používať náhľad) a sľubuje ho zlepšiť, považujem za nanajvýš kontraproduktívne článok teraz mazať. Nepoviem, keby išlo o zanedbaný článok v dlhodobo nemennom stave, v akom ostatne aj dlhé roky od založenia bol. Ale keď redaktor pristupuje na kompromisy a je ochotný napríklad aj zmeniť názov článku, prečo mu nedať šancu vykresať z neho niečo produktívne? Ak je článok naozaj zbytočný, neudržateľný, zle pomenovaný a podobne, tak prečo tu strašil sedem rokov a návrh na zmazanie padol paradoxne až vtedy, keď nastal pokus o nápravu? Asi preto, že si ho dovtedy nikto nevšimol. Lenže takýto postup potom redaktorov vychováva v duchu: Narazil som na zlý článok, ale nebudem ho vylepšovať, načo – ešte naň svojimi úpravami upozorním, zmažú ho a moja práca bude v čudu. Toto chceme? Ja navrhujem – počkajme, čo s tým Perspektiva1 urobí a dajme šablónu indukujúcu prípadnému čitateľovi, že článok nie je hotový. Ja si myslím, že ani v rozpracovanom stave Wikipédii veľmi neublíži. Rozhodne nie viac, ako plno iných článkov v katastrofickom stave, ktoré nedostali návrh na zmazanie len preto, že mali „šťastie“ a nikto si ich nevšimol.--Eryn Blaireová (diskusia) 13:07, 3. august 2015 (UTC)

Vďaka za príspevok, Eryn. Súhlasím s tebou. Článok je rozpracovaný, komunikácia funguje.--Jetam2 (diskusia) 13:32, 3. august 2015 (UTC)

Už len z úcty k tomu množstvu práce, ktorú Perspektíva1 do článku vložil, som za ponechanie, s nutnou úpravou z dôvodu sprehľadnenia jednotlivých častí. Je na zváženie zmena názvu, no tiež príslušnosť mnohých, najmä stredovekých ľudí s neraz nejednoznačne doloženou národnosťou. Myslím však, že mazať to by bola škoda, nakoľko tých osobností až tak veľa nemáme a preto aj aktualizácia je postačujúca v rozsahu možno raz ročne. Samozrejme, po spomínaných potrebných úpravách.--Pe3kZA (diskusia) 15:09, 3. august 2015 (UTC)

Nesúhlasím ani s Eryn, ani s Pe3kZA. Projekt, ktorý veľmi hmlisto načrtáva redaktor Perspektíva1 je veľmi zaujímavý, ale mne sa zdá, že nie je veľmi vhodný pre wikipédiu. Skôr to vidím na samostatnú monografiu, alebo vedeckú konferenciu, alebo blog o dejinách Uhorska resp. Slovenska. Ďalší problém vidím v tom, že tie plány môžu veľmi naraziť na problémy s neutralitou a vlastným výskumom. A práve preto, že do toho investoval veľa času, považujem za správne, že sa o tom diskutuje skôr, ako do toho investuje ešte viac času. Osobne si myslím, že všetky údaje je potrebné vložiť do existujúcich článkov, resp. vytvoriť nové. Len upozorňujem, že zatiaľ neboli do toho zoznamu dodané žiadne zdroje, takže s nejakým automatickým preberaním údajov je to tiež zložité. Ten zoznam považujem za neudržateľný. Ako vhodné riešenie by som navrhoval, článok skopírovať redaktorovi Perspetíva1 ako podstránku jeho redaktorskej stránky. Uvidíme do akého stavu to dostane a následne sa to vráti tam kam, to patrí. Takto to bude buď dráždiť niektorých redaktorov, alebo iných pobádať k ďalšej práci na ňom. --LacoR (diskusia) 15:36, 3. august 2015 (UTC)
Podľa predstáv Perspektívy1 by na tom zozname mali byť všetky slovenské osobnosti do r. 1918 (pritom sú tam aj súčasní politici a pod.), čo je nerealizovateľné. A ako tam môžeme mať všetky osobnosti, veď to je jednoducho technicky nemožné. Niektoré osobnosti (napr. M.R. Štefánik) pôsobili vo viacerých oblastiach, budú tam 2, 3 i viac razy? Ak článok o osobnosti existuje sú informácie v zozname zbytočné. Len mená s dátami a povolaním sú zbytočné, takže celý zoznam je zbytočný. Nemáme zoznamy umelcov, vedcov, politikov, športovcov (na to sú kategórie) a teraz budeme mať všezahŕňajúci zoznam? Na koľko strán to bude? Zmena názvu na obsahu nič nezmení.--Lalina (diskusia) 20:39, 3. august 2015 (UTC)
A ešte jedna vec - 24. februára 2015 som v diskusii k článku povedala, že ten zoznam je pofidérny, neaktulizovateľný a chýbajú kritéria na zaradenie. Perspektíva1 začal na zozname pracovať 2. marca, 3. marca som svoj názor po jeho úpravach (20 editov za 1 deň) zopakovala, takže námietky boli už pred jeho úpravami. Než pokračoval v úpravách mal ako nováčik si zistiť čo a ako.--Lalina (diskusia) 20:53, 3. august 2015 (UTC)
Prosím Vás, kolegovia - argumentovať proti zrušeniu článku tým, že redaktor nad tvorbou strávil veľa času? Takže ak vytvorím v článku dostatočné množstvo ničím nepodložených viet bez zdrojov, potom je to dôvod, aby článok vo wikipédii zostal? Nič v zlom, ako som sa vyjadril na viacerých miestach, vážim si, že Perpektíva1 chce prispievať do wiki. Nie je to nič osobné voči nemu, ale článok „Zoznam Slovákov“, v ktorom budeme mať všetkých Slovákov od Veľkej Moravy (otázne je, či to sú Slováci) až do súčasnosti podľa mňa nemá encyklopedický význam a jeho obsah je ľahko spochybniteľný (zoznam všetkých Slovákov bude kompletný iba vtedy, ak bude obsahovať všetkých Slovákov - čím sa zase dostávame k spornému encyklopedickému významu). Zmysel a hodnotu v tomto článku podľa mňa majú práve tie rozširujúce opisy osobností, o ktorých momentálne nemáme na wikipédii články. Tu som skôr očakával, že Perspektíva1 bude opisy presúvať na samostatné nové články (alebo aspoň výhonky) o týchto osobnostiach. Za veľmi dôležité ale považujem to, aby príslušné opisy boli odzdrojované. Momentálne mi to skôr pripadá, že si niekto do wikipédie píše čo chce, o čom si myslí, že by mohla byť pravda. Je tu veľké nebezpečenstvo, že informácie v článku sú vlastným výskumom, nepodloženými tvrdeniami a vlastnými názormi. Ak článok zostane, potom by mal dostať šablóny: „Sporná významnosť“, „Bez zdroja“, „Neutralita“, „Aktualizovať“, „Vlastný výskum“. Redaktor Jetam2 dal návod redaktorovi Perspektíva1, ako má vkladať referencie [1]. Ja som mu takisto ponúkol pomoc. Navrhol som mu aj to, aby skúsil urobiť podobu článku na svojom pieskovisku. Zatiaľ však redaktor Perspektíva1 „iba diskutuje“, ale reálne nedoplnil žiadne referencie, nevytvoril žiadne výhonky či články. Teraz už dokonca vymazáva bez náhrady aj opisy. Ja som nenavrhol vymazať objektívne a podložené informácie (ktoré mimochodom zatiaľ v tom článku nie sú), ja som navrhol vymazať „Zoznam Slovákov“. Nikto nebráni tomu, aby ktorýkoľvek redaktor založil článok napr. „Vplyv historických osobnosti Uhorska na život Slovákov“. Ak chce takýto článok niekto založiť, nech ho založí a napíše niečo z tejto historickej témy, aj keď si neviem celkom predstaviť, čo bude obsahom takéhoto článku. Práve preto som redaktorovi Perspektíva1 navrhol vytvorenie článku v pieskovisku. Na záver ešte opakovane konštatujem, že som presvedčený o tom, že mať v encyklopédii „Zoznam Slovákov“ je nezmysel. Rovnako, ako by bolo nezmyslom vytvárať zoznam Maďarov, zoznam Rusov, či zoznam všetkých hercov sveta.--JanoB (diskusia) 23:00, 3. august 2015 (UTC)
Skúsim ešte raz, článok je v štádiu rozpracovania, čiže najprv som previedol úpravy t.j. zmazal som už množstvo údajov ( načo zálohovať, veď boli nepotrebné) a spracoval do encyklopedickej podoby Zoznamu, ako ste doporučili. Uvediem zdroje či citácie, článok premenujem, ak treba na "Slovenské elity" či elity slovenského pôvodu, postupne budem dávať chýbajúce elity do samostatných článkov so všetkým, ako mi poradil redaktor JanoB. Pieskovisko použijem pri tvorbe chýbajúcich článkov. A rovno k Laline, načo písať duplicitne o historických elitách do Wiki, veď našťastie ešte stále máme osobnosti uvedené v histórii obcí, že ? Mať vo Wiki prehľad Slovenskej elity, má svoje opodstatnenie, nie je to nezmysel. Príliš rýchlo sme sa odcudzili svojej vlastnej histórii a nechali sme sa rozdrobiť. Dokonca si osobne dovolím povedať, že do dnešného dňa sme sa nevysporiadali nielen so svojou vlastnou históriou. Máme síce samostatnosť, ale podľa jej vývoja, ešte stále sme aj túto republiku neprijali za svoju. Môžem uviesť x príkladov. Nemyslím si, že je správne článok vymazať. Rozhodnite sa však, ako uznáte za vhodné ... --Perspektíva1 (diskusia) 05:01, 4. august 2015 (UTC)
Perspektiva, písala som Ti to nieľkokrát - ten článok už z podstaty je nemožné spraviť dobre. Je to pokus urobiť menný zoznam obsahu kategórii. Zoznamy sú špecifické s jasne danými kritériami - toto nikdy tento zoznam nemôže splniť. A už tobôž nie ak je delený podľa profesií. A nie sme web Matice slovenskej a podobných. --Lalina (diskusia) 08:29, 4. august 2015 (UTC)
Ak môžem priliať olej do ohňa, tak tu nechám toto: Zoznam osobností Mníchova, Zoznam osobností Barcelony, Zoznam osobností Saint-Raphaël... v českej majú aj a nie je to zlé. Dá sa urobiť aj zoznam Slovákov, možno nie v takejto všeobecnej rovine a forme. Otázka je prečo to mazať a nie zlepšiť? --Vegetator (diskusia) 11:09, 4. august 2015 (UTC)
Lenže tieto zoznamy majú jasné kritérium pre zaradenie - rodák, alebo človek, ktorý v meste dlhodobo pôsobil. A sú len v prípade, že je tých osobností veľa a v článku o meste by zaberali priveľa priestoru. --Lalina (diskusia) 12:42, 4. august 2015 (UTC)
Prepáč Lalina, nemáš pravdu. Podľa Teba Maďar, rodák v slovenskom meste, či ktorý dlhodobo pôsobil v meste, patrí do kategórie Slovák ? Takto to naozaj fungovať nemôže. Môžem Ťa poprosiť, kde sa nachádzajú tie jasné kritéria Osobností pre zaradenie do Zoznamov, neviem sa ich dopátrať. Na druhej strane pravidlá nie sú nemenné a ubezpečujem Ťa, že mám dobrý úmysel ... ale nevnucujem sa. Tvoja poznámka o Matici a podobných webov patrí im resp. skôr autorovi stránky Zoznam Slovákov, ja ním však nie som. Zoznam neustále upravujem tak, aby som sa trafil do jej kvality, podľa diskusií či nárokov, zrejme zaberám veľa priestoru --Perspektíva1 (diskusia) 19:43, 4. august 2015 (UTC)
Prepáč Perspektíva1, ale mám pravdu. Rodák, či človek, ktorý dlhodobo pôsobil v meste patrí k osobnostiam mesta, to je úplne jednoduché a jasné. Neviem prečo vyprávaš o Maďaroch a Slovákoch, zoznamy sa robia podľa iných kritérii, nie národnosti, či štátnej príslušnosti. Tá poznámka patrí v prvom rade Tebe, lebo Ty stále hovoríš o Slovákoch. Ale nie je možné, aby sme robili zoznamy podľa národnosti, lebo by u väčšiny krajín nemali konca-kraja. Na to sú kategórie. A aj tie sú rozdelené, len Ty chceš stále napchať všetky údajne slovenské osobnosti do jedného zoznamu/článku a stále odmietaš akceptovať, že to nie je technicky možné, lebo by to malo desiatky a desiatky strán. Nehovoriac o tom, že sa nedá vždy jednoznačne určiť kto je a kto nie je Slovák (najmä v minulosti).
Lalina, prečo mi nechceš rozumieť ? Ešte raz a pomaličky. Poprosím, napíš mi Tvoje kritéria, aby som ich mohol splniť resp. kde nájdem kritéria Wiki na zaradenie osobností do Zoznamov, alebo ich tam rýchlo dopíš. Nie je to Zoznam podľa národností. Ak názov Zoznam Slovákov nie je vyhovujúci, zmeníme to, už som o tom hovoril. Je to otázka formy, ako sa článok Zoznam Slovákov postaví. napr. Slováci v Uhorsku, ale nie opisom histórie, ale konkrétnymi menami. Ďalej, určiť pôvod nie je vo väčšine prípadov komplikované. Našťastie, každá obec má svoju písanú históriu, kde sa uvádza aj národnosť či pôvod a je to aj otázka vyhľadávania. Wikipédia je Otvorená online encyklopédia so slobodným obsahom, ktorý môže každý používať, pridávať a meniť, alebo si myslíš, že môj názor nie je vhodný do Wikipédie ? Neporušujem žiadne pravidlá, dokonca ani tie čo Wikipédia nie je. Najbližšie k postaveniu Zoznamov má redaktor JanoB, kde poukazuje na kategóriu Slovenské osobnosti priam štatisticky, ale uniká podstata. Som v neistote, neviem či mám pokračovať s uvádzaním Referencií, citátov, odkazov, alebo vyčkať na rozhodnutie. Samozrejme, že je to obrovská práca, hlavne dlhodobá, aktualizovateľná ... Mimochodom, do dnešného dňa nemám informáciu o článku Zoznam Slovákov, prečo trvalo až 7 rokov, kým ste dospeli k názoru, že ho treba vymazať. Vysvetlení je niekoľko... Pieskovisko je fajn, ale nepredpokladal som, že treba najprv postaviť článok do Pieskoviska, až potom ho ucelený skopírovať do reálu, zvlášť, keď bol pred mojim vstupom, už plne funkčný. --Perspektíva1 (diskusia) 07:32, 10. august 2015 (UTC)
Perspektíva1, pokúsim sa ti odpovedať, prečo navrhujem vymazať článok Zoznam Slovákov až po siedmich rokoch. Práve preto, že do wikipédie môže ktokoľvek prispievať a nie je v silách jednotlivca postrehnúť každý vznikajúci článok, mohlo sa stať, že vznikol takýto článok a nepostrehol som to (ak hovorím za seba). Ja sám mám vlastný život, ktorý mi neumožňuje tráviť pri wikipédii toľko času, koľko by som chcel. Práve preto (ale nielen preto) existuje špeciálna stránka Posledné úpravy, kde sa objaví každý článok, ktorý niekto založí alebo upraví. Ostatní redaktori (ak náhodou článok prehliadli v minulosti) tak majú opakovane šancu pozrieť sa na daný článok a zvážiť jeho relevantnosť pre wikipédiu. Toto nie je ojedinelý prípad, kedy sa na nejaký článok prišlo až po niekoľkých rokoch jeho existencie a dodatočne sa po hlasovaní zmazal. Stačí sa pozrieť do archívu stránky Wikipédia:Stránky na zmazanie (archív sa nachádza na začiatku stránky zoradený podľa rokov). To, že sa článok navrhne na zmazanie netreba brať nijak osobne. Jednoducho si niekto z redaktorov myslí, že jeho obsah alebo podoba nie je vhodná do wikipédie. Často sa stáva, že keď sa upozorní na problematický článok, redaktori, ktorí o danej téme niečo vedia, článok doplnia/zmenia/dajú do takej podoby, že tu článok zostane. Alebo sa komunita redaktorov hlasovaním rozhodne, že článok vymaže. Tvorbu článku v pieskovisku som ti navrhol preto, lebo z tvojich vyjadrení stále nebolo a nie je jasné, akú predstavu máš o podobe článku. Najprv si zmieňoval, že chceš v článku poukázať na „vplyv historických osobnosti Uhorska na život, majetok, prostredie Slovákov“ - v takom prípade, ak chceš niečo opisovať, vysvetľovať, odhaľovať súvislosti - potom je článok vo forme zoznamu vyslovene nevhodný! Neskôr si už spomínal, že chceš urobiť iba zoznam osobností. Vtedy by prichádzala do úvahy pripomienka od Laliny, že zostaviť všeobecne koncipovaný „všetko obsahujúci“ zoznam je nemožné. Zhrnul by som to asi takto: ak ti ide o „vymenúvačku“, potom vytvor zoznam. Ak chceš čitateľovi niečo objasniť, vysvetliť, poukázať na súvislosti, potom napíš článok v podobe viet, súvetí, súvislých textov, odstavcov.--JanoB (diskusia) 19:35, 10. august 2015 (UTC)
Janko, ďakujem. Pointa bola a je daná v úvode Zoznamu. Na potvrdenie úvodu, nasleduje "vymenúvačka" v Zozname, čiže potom OK. Čitateľ, ak má záujem o informácie vyplývajúce z názvu, si potom sám vyberie informácie, ktoré mu Zoznam ponúkne. Napr. bude vedieť, že Slováci nielen existovali a mali svoje osobnosti v rôznych sférach(kategóriách), ale uvedomí si aj vplyv historických osobností na ich život, v danom časovom období . Predpokladám, že bude porovnávať svoje informácie a môže dokonca začať aj spolupracovať. V začiatkoch(rok 2008 až po 032015) Tvoj názor či Lalin ako " všetko objasňujúci - neprehľadný ap." Zoznam bol oprávnený, dokonca aj pre mňa, ale keď to tam bolo ... V súčasnosti sa snažím upraviť článok do podoby, ktorá by mohla byť priechodná, je to ale prácnejšie. Všetky podstatné informácie boli pri mene, ktoré podľa požiadavky som vymazal. Čitateľ si podrobnú informáciu bude musieť vyhľadať opakovaným odkliknutím na meno, ak sa mu bude chcieť resp. či odkaz bude vôbec už existovať. Možným riešením by bolo napr. využiť Tebou navrhovanú kategóriu Slovenské osobnosti, dať tam Úvod a začať podrobne doplňovať zásobník takmer od začiatku. Škoda len, že informácie už budú atomizované a neponúknu ucelený obraz ... --Perspektíva1 (diskusia) 08:09, 11. august 2015 (UTC)
Nerozmýšľali ste nad rozšírením sekcie Dejiny v článku Slováci?--Pelex (diskusia) 13:35, 11. august 2015 (UTC)
Ďakujem Pelex. Áno, uvažoval som nad tým, dokonca si myslím, že niektoré veci je možné doplniť, či podľa najnovších výskumov aktualizovať tak, aby som neporušil niektoré autorské práva. Predpokladám, že sekcia Dejiny bola vytvorená s cieľom predložiť čitateľom priebeh dejín Slovákov. Zoznam Slovákov(alebo, ak treba, nejaký iný vhodnejší názov) však vyjadruje dejiny konkrétnymi osobami, ktoré žili v danom časovom úseku a zároveň odpovedá na nekonečnú dilemu, či Slováci vôbec existovali, či Slováci existovali až v stredoveku, v akom prostredí žili, mali reč, vzdelancov, šľachtu, bojovníkov a pod. Zoznam Slovákov je zatiaľ ešte na stránke Slováci v časti Pozri aj, v polohe ako podsystém systému Slováci ... možno by to malo stačiť, ale život ukáže ... --Perspektíva1 (diskusia) 16:53, 11. august 2015 (UTC)
Zdá sa, že Janove, Lalinine či Lacove vysvetľovania doteraz minuli adresáta. :-) --–Bubamaradisk. 17:18, 11. august 2015 (UTC)
Ďakujem Bubamara... treba zmazať stránku Zoznam Slovákov a je po probléme. Potom napr. zabezpečiť kontinuitu v článku Slováci či doplniť úvod v sekcii Dejiny a postupne napĺňať atomizovanú kategóriu Slovenské osobnosti. Bolo by fajn, keby sa ešte podarilo vyriešiť, kde umiestnite historické osobnosti, ktoré život Slovákov výrazne ovplyvňovali. --Perspektíva1 (diskusia) 09:51, 12. august 2015 (UTC)
Tak predsa. No nič. Gratulujem k zmazaniu. Mám dilemu. Kde vlastne a podľa čoho mám vkladať individuality do systému Kategória Slovenské osobnosti? Je minimálne 5-6 možností, je to potom neprehľadné a zbytočne atomizované. Mám sa sústrediť na zaraďovanie individualít podľa miesta narodenia, či podľa náhodne vybranej profesie dejateľa ? Ak pôjdem podla miesta narodenia, tak načo kvalifikáciu. Ak pôjdem podľa kvalifikácie, načo zaraďovanie podľa miest a obcí. Je možné doplniť kategóriu o historické osobnosti, ktoré výrazne ovplyvňovali život Slovákov ? ... --Perspektíva1 (diskusia) 15:56, 19. august 2015 (UTC)

Výsledok hlasovania[upraviť zdroj]

ZMAZANÉ.

1000 slovenských korún[upraviť zdroj]

Rozlišovačka, ktorá má dva významy, z toho prvý je celkom divoký. Rovnako platí pre 5000 slovenských korún, 500 slovenských korún, 200 slovenských korún, 100 slovenských korún, 50 slovenských korún, 20 slovenských korún, 10 slovenských korún, 5 slovenských korún, 2 slovenské koruny a 1 slovenská koruna. Rovnako aj 1 eurocent, 2 eurocenty, 5 eurocentov, 10 eurocentov, 20 eurocentov, 50 eurocentov, 1 euro, 2 eurá, 5 eur. Pripomínam, že sa odhlasovalo zmazanie rozlišovačky 100 eur

Hlasovanie[upraviť zdroj]

Za[upraviť zdroj]

 1. Symbol support vote.svg Za --Jetam2 (diskusia) 13:37, 3. august 2015 (UTC)
 2. Symbol support vote.svg Za To sú „šlabikárske“ rozlišovačky, ktoré nemá zmysel tu držať, lebo pri ich vytváraní sa zabudlo na zmysel rozlišovačiek (známe „umenie pre umenie“). Nikto tu nebude hľadať 1000 jednotiek istej meny.--Lišiak (diskusia) 13:51, 3. august 2015 (UTC)
 3. Symbol support vote.svg Za Rovno zmazať aj ostatné vyššie spomínané.--Lalina (diskusia) 19:59, 3. august 2015 (UTC)
 4. Symbol support vote.svg Za Ak si dobre pamätám, niečo podobné som už kedysi mazala na niečí podnet. --–Bubamaradisk. 20:04, 3. august 2015 (UTC)
 5. Symbol support vote.svg Za Pe3kZA (diskusia) 20:12, 3. august 2015 (UTC)
 6. Symbol support vote.svg Za Nepotrebné. --Image01 (diskusia) 20:16, 3. august 2015 (UTC)
 7. Symbol support vote.svg Za --LacoR (diskusia) 21:13, 3. august 2015 (UTC)
 8. Symbol support vote.svg Za --JanoB (diskusia) 23:12, 3. august 2015 (UTC)
 9. Symbol support vote.svg Za --M 23:30, 3. august 2015 (UTC)
 10. Symbol support vote.svg Za O rovnakom probléme sa už hlasovalo, výsledok bol jasný, treba len porobiť poriadok. Že sa to niekomu nemusí páčiť je jeho problém.--Pelex (diskusia) 13:29, 11. august 2015 (UTC)

Proti[upraviť zdroj]

 1. Symbol oppose vote.svg Proti Významovo to nie je to isté, tak preto RS. Vasiľ (diskusia) 13:39, 3. august 2015 (UTC)

Zdržal sa[upraviť zdroj]

Diskusia[upraviť zdroj]

Vyzerá to tak, že najlepšie bude presunúť 100 slovenských korún (bankovka) späť na 100 slovenských korún. Otázka je ktorá forma je najlepšia pre eurocenty? Navrhol by som 50 eurocentov.--Jetam2 (diskusia) 11:26, 4. august 2015 (UTC)

Výsledok hlasovania[upraviť zdroj]

Yes check.svg Hotovo! Korunové rozlišovačky boli zmazané a na ich miesto boli presunuté existujúce články o bankovkách. Rovnaký proces prebehol aj pri minciach a halierových minciach. Boli premiestnené z 50 halierov (minca, slovenská koruna) na 50 halierov (slovenská koruna). V rovnakom duchu som premiestnil aj eurocentové mince: 50 centov (minca, euro) na 50 centov (euro), ale z 50 eurocentov som vyvoril presmerovanie na 50 centov (euro). Pre mince vyššej hodnoty sú 1 euro, 2 eurá. Slovenská Wikipédia je zas o niečo prehľadnejšia.--Jetam2 (diskusia) 11:10, 14. august 2015 (UTC)