Instruction creep

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Instruction creep (doslova "plazenie (sa)/roztekanie príkazov") je situácia, keď pravidlá (pokyny, postupy, zákony) postupom času naberajú na počte a rozsahu do takej miery, že sa táto situácia stáva nezvládnuteľnou. To môže podkopať úspech veľkých organizácií. Situácia je spôsobená ignorovaním princípu jednoduchosti a výsledkom sú nadmieru zložité pravidlá, ktoré sú často nesprávne pochopené a dodržiavané s veľkou neochotou, alebo úplne ignorované.

Za instruction creep je základný chybný predpoklad, že ľudia čítajú pravidlá s rovnakou pozornosťou a porozumením, bez ohľadu na ich rozsah a zložitosť. Druhotným výsledkom je vznik množstva pravidiel majúcich charakter nariadenia, bez ohľadu na možnosť konsenzu alebo spolupráce. To vzbudzuje antipatie u ostatných.

Instruction creep je častým javom v zložitých organizáciách, kde sú pravidlá a postupy vytvárané rôznymi skupinami ľudí meniacimi sa počas dlhého obdobia. Neustála obmena v týchto skupinách často vedie k tomu, že pravidlá sa pridávajú a menia namiesto toho aby sa zjednodušovali a zosúlaďovali. To má za následok značné opakovanie informácií v pokynoch, na úkor zrozumiteľnosti a jednoznačnosti.

Príkladom instruction creep je zavádzanie pravidiel ktorých zmyslom je: "Nesmiete urobiť tú očividnú hlúposť, ktorú včera spravil X".

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]