Dozorná rada (akciová spoločnosť)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dozorná rada je orgán v akciovej spoločnosti, volený a ustanovený valným zhromaždením akcionárov. Volí predstavenstvo spoločnosti, vykonáva dozor nad operáciami vo firme a jej vedením, kontroluje ročné uzávierky, obchodné výsledky. Počet členov dozornej rady je daný zákonom.