Zlúčenie (podniky)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zlúčenie (termín zo slovenského obchodného práva; v americkom práve merger) alebo akvizícia (termín z literatúry; angl. acquisition) spojenie podnikov tak, že jeden (resp. viacero) z nich zanikne a jeden preberie jeho (resp. ich) celé imanie.

Definície a termíny[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia v §69(3) Obchodného zákonníka presnejšie znie takto: Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. V §69 a 69a sa nachádzajú aj príslušné ďalšie ustanovenia.

Termín akvizícia môže mať aj širší než vyššie uvedený význam (vrátane prevzatia v akomkoľvek význame), pozri akvizícia. Podobne má termín zlúčenie na účely zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže širší význam, pretože sa v §9 tohto zákona sa uvádza: Zlúčenie alebo splynutie ... je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie podľa osobitného predpisu [t. j. §69(3) Obchodného zákona] ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade existencie spoločného ekonomického riadenia.

Podobný (a nie jasne vymedzený) je termín prevzatie či pohltenie (angl. takeover).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou akvizície je i spojenie aktív zúčastnených podnikov a dochádza k zlučovaniu akciového kapitálu.


Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]