Akvizícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Akvizícia môže byť:

 • nadobudnutie
 • nadobudnutá vec; novozískaná osoba
 • v marketingu: získavanie zákazníkov osobným kontaktom (návštevou, ochutnávkou, rokovaním a pod.), pozri akvizícia (marketing)
 • v súvislosti s nadobúdaním cudzích podnikov:
  • a) zlúčenie podnikov, pozri zlúčenie (podniky)
  • b) nákup významného alebo 100% majetkového podielu jedným podnikom v inom podniku (bez jeho zániku)
  • c) bod a aj b
 • v knihovníctve: doplňovanie knižničného fondu
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.