Preskočiť na obsah

Splynutie (podniky)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Splynutie (termín podľa slov. obchodného práva; v americkom práve consolidation) alebo fúzia (termín z literatúry; angl. merger, nem. Fusion) je spojenie jedného alebo viacerých podnikov tak, že všetky zaniknú a vytvoria jeden nový, ktorý preberie jeho (ich) celé imanie.

Definície[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia v §69(3) Obchodného zákonníka presnejšie znie takto: Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. V §69 a 69a sa nachádzajú aj príslušné ďalšie ustanovenia.

Termín fúzia môže mať aj iný alebo širší význam, pozri fúzia. Aj termín splynutie má na účely zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže širší význam, pretože sa v §9 tohto zákona sa uvádza: Zlúčenie alebo splynutie ... je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie podľa osobitného predpisu [t. j. §69(3) Obchodného zákona] ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade existencie spoločného ekonomického riadenia.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Účelom splynutia môže byť odstránenie nepriaznivého vývoja daného podnikateľského subjektu, zlepšenie portfólia, získanie know-how a iné. Práva a záväzky zanikajúcich právnických osôb sa prenášajú na novozniknutý - spojený organizačný celok.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]