Preskočiť na obsah

Štandardizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štandardizácia alebo štandardizovanie môže byť:

 • uvedenie na štandard, úprava podľa jednotného vzoru
 • súhrn vzájomne podmienených činností a opatrení, ktoré vedú k účelnému zjednocovaniu opakujúcich sa riešení
 • odbor zaoberajúci sa normalizáciou, skúšobníctvom a meraním resp. súhrnné pomenovanie pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, pozri štandardizácia (odbor)
 • v ekonómii: stanovenie požiadaviek na vlastnosti surovín a výrobkov, na výrobné postupy, na dosiahnutie rovnomernej kvality a funkčného využitia, pozri štandardizácia (ekonómia)
 • v jazykovede:
  • kodifikácia
  • presadzovanie skladbovej a lexikálnej ustálenosti komunikátu
  • úmyselne usmerňovaný proces prechodu nárečí na spisovný útvar
 • v chémii: určenie koncentrácie účinnej látky v odmeranom roztoku, pozri štandardizácia (chémia)
 • v psychológii a sociológii:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.