Štylizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Štylizácia alebo (ako proces aj) štylizovanie môže byť:

 • v literatúre, umení, jazyku:
  • v širšom zmysle celý proces výstavby a formovania jazykového prejavu/textu alebo jeho častí, v užšom zmysle len proces konečnej formulácie (zostavenia) prejavu/textu alebo jeho častí, pozri štylizácia (formulovanie)
  • spôsob vyjadrovania
  • úprava, zámerné preštylizovanie (napr. piesne, umeleckej predlohy a pod.) resp. jej výsledok
  • reprodukcia (napodobňovanie) zvláštností istého štýlu jednotlivca či skupiny, úprava do istého štýlu (v literatúre reprodukcia zvláštností jazykovej zložky štýlu obdobia, umeleckého smeru alebo individuálneho štýlu spisovateľa) resp. jej výsledok, pozri štylizácia (napodobovanie štýlu)
  • osobitý spôsob spracovania umeleckého diela (podľa určitého obsahového a formálneho hľadiska, vzorca alebo paradigmy), pozri štylizácia (osobitý spôsob spracovania)
  • (esteticky účinné) pretváranie či deformovanie umeleckého zobrazenia skutočnosti využitím výrazových možností daného druhu umenia, pozri štylizácia (pretváranie zobrazenia reality)
  • zobrazenie/podanie v zjednodušenej podobe (teda zobrazenie len základnej štruktúry, len náznakovo) resp. jeho výsledok, napr. štylizácia rastliny
 • v psychológii: osvojovanie a uplatňovanie spôsobov správania, ktoré nie sú pre danú osobu typické (resp. sú v rozpore s jeho celkovou zameranosťou a hodnotovou orientáciou), a ktoré sú motivované krátkodobým či dlhodobým konkrétnym cieľom, pozri štylizácia (psychológia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.