Židovská záhrada

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dvor nad podzemnými garážami Českej sporiteľne. Pred ich stavbou sa urobil archeologický prieskum.

Židovská záhrada je názov pre druhý najstarší židovský cintorín v Prahe. Cintorín sa nachádzal na pražskom Novom Meste medzi dnešnými ulicami Spálená, Purkyňova, Jungmannova a Lazarská. Na tomto cintoríne sa pochovávalo najneskôr od roku 1254 až do roku 1478, kedy tento priestor v pozdĺžnej osi preťala Vladislavova ulica a bol premenený na stavebné parcely, takže aj dnes je celá záhrada zastavaná či vydláždená.[1] Rekonštrukciu areálu pred lokáciou Nového Mesta pražského vykonal Štátny ústav pre rekonštrukciu pamiatkových miest a objektov roku 1980.

Medzi rokmi 1900 – 1920 sa našli prvé židovské náhrobky pri stavebných prácach pre nájomné domy vo Vladislavovej ulici, päť fragmentov kamenných náhrobných kameňov bolo vyzdvihnutých a uložených v Lapidáriu Národného múzea v Prahe.

V rokoch 1978 – 1980 boli pred výstavbou metra likvidované domy v južnej časti Vladislavovej ulice (čp. 73/II), v uliciach Charvátovej (čp. 1404/II) a Purkyňovej (čp.56/II). Záchranný archeologický výskum archeologického oddelenia Pražského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, vedený Helenou Olmerovou vtedy zdokumentoval ďalšie hroby.

Roku 1997 bol v dôsledku zámeru Českej sporiteľne vybudovať v tejto lokalite podzemné garáže urobený záchranný archeologický výskum, ktorý sa dotkol parciel domov čp. 76/II a 1350/II vo Vladislavovej ulici.[1] Pri prieskume sa v lokalite našli hebrejské náhrobky a prosté kostrové hroby, ktorých počet sa odhaduje asi na 400. Roku 2000 však boli archeologické práce na základe protestov židovských obcí ukončené[2] (židovské predpisy požadujú neporušiteľnosť hrobov na večné časy).[3] Podzemný priestor Židovskej záhrady bol neskôr vyhlásený za kultúrnu pamiatku a hroby, ktoré boli ponechané namieste, boli opatrené betónovým sarkofágom.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Archeologica Pragensia 14. Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském. Praha : [s.n.]. Dostupné online.
  2. a b WALLISOVÁ, Michaela. Vladislavova ulice [online]. [Cit. 2009-01-11]. Dostupné online.
  3. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Praha : Sefer, 2001. 592n. ISBN 80-85924-33-1.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Olmerová, Helena: Praha 1 - Nové Město, Charvátova, Purkyňova, Spálená ul., in: Pražský sborník historický 13, 1981, strany 174 – 178.
  • Olmerová, Helena: Archeologický výzkum v Praze v roce 1978. In: Pražský sborník historický 13, 1981, strany 174 – 178.
  • Olmerová, Helena: Výzkum č. 277: Praha 1 - Nové Město, Spálená ulice čp. 73/II., Charvátova ulice čp. 56/II, ppč. 724, Purkyňova ul. čp. 1404/II., Výzkumy v Čechách, Archeologický ústav ČSAV Praha 1978-1979, strany 98 – 99.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Židovská zahrada na českej Wikipédii.