Preskočiť na obsah

ALGOL 60

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

ALGOL 60 (akronym z ALGOrithmic Language) je imperatívny programovací jazyk, ktorého syntax bola prvýkrát formálne definovaná v Backusovej–Nauronovej forme.

Bol to prvý programovací jazyk, ktorý poskytoval procedúry (vrátane rekurzie), bloky a vyššie riadiace štruktúry na formulovanie algoritmov. Vytvorenie tohto jazyka bolo ovplyvnené lambda kalkulom a asemblerom.

Každý program napísaný v tomto jazyku bol blokom obsahujúcim deklarácie a príkazy. Jeho základné údajové typy boli boolean, integer, real a label (návestie) a jeho jedinou údajovou štruktúrou bolo pole. Základné príkazy sú priradenie, volanie procedúry a skok. Medzi jeho riadiace štruktúry patrili príkaz if, špeciálne definovaný príkaz case, bloky, cyklus while a cykly s počítadlom.

Príklad zdrojového kódu programu v jazyku ALGOL 60:

a:=if z<0 then 0 else 1
goto if a=1 then koniec else zaciatok
real array m[if a=1 then -10 else 10:100]

Z tohto jazyka vychádzalo mnoho ďalších, napríklad Pascal a Simula.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]