Abandon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Abandon (z angl./fr. „opustenie“) môže byť:

 • v práve:
  • zrieknutie sa vlastníckeho práva alebo majetku, pozri abandon (vlastnícke právo)
  • v niektorých štátoch (napr. Nemecku) možnosť vzdať sa obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v prospech spoločnosti namiesto plnenia neobmedzenej príplatkovej povinnosti, pozri abandon (obchodný podiel)
  • v niektorých štátoch právo dlžníka, ručiaceho veriteľovi len v rozsahu zvláštneho statku, oslobodiť sa od akejkoľvek ďalšej zodpovednosti odovzdaním tohto zvláštneho statku
  • prenechanie nákladu prepravcom dopravcovi namiesto zaplatenia dopravy a ostatných pohľadávok v prípade, že nádoby naplnené tekutým tovarom počas dopravy úplne alebo čiastočne vytiekli (napr. §616 nemeckého Obchodného zákonníka), pozri abandon (vytečené nádoby)
  • vzdanie sa svojich podielov na lodi v rámci istej lehoty zo strany jedného zo spolumajiteľov lode (pri istých akciách s loďou, za ktoré tento spolumajiteľ nehlasoval), ktoré ho oslobodzuje od povinnosti platiť platby potrebné na realizáciu danej akcie, pozri abandon (spolumajiteľ lode)
 • v práve a poisťovníctve:
  • abandon poistenca: prenechanie poškodenej alebo stratenej poistenej veci (typicky lode – tzv. lodný abandon) poisťovateľovi pri výplate celej poistnej náhrady; synonymum délaissement, pozri délaissement
  • abandon poisťovateľa: zaplatenie celej poistnej sumy poisťovateľom v rámci istej krátkej lehoty po vzniku škody, aby sa tak oslobodil od ďalších podmienok (platieb atď.) z poistnej zmluvy (poisťovateľ tým obyčajne nenadobúda právo na postenú vec), pozri abandon (vyplatenie poistnej sumy)
 • staršie v námorníctve: opustenie lode námorníkmi alebo vysadenie jednotlivých námorníkov na ceste
 • v colnom styku: skrátene colný abandon
 • v hudbe: album Deep Purple z roku 1998, pozri Abandon (album)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.