Abscisa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Abscisa je pri zakresľovaní prvých dvoch rozmerov pravouhlej sústavy súradníc vodorovná os súradníc. V prípade (typickej) karteziánskej sústavy súradníc je to os x (teda os prvej súradnice), v prípade geodetickej sústavy súradníc je to os y (teda os druhej súradnice).

Opakom je ordináta.