Absencia (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Absencia je neprítomnosť pracovníka na pracovisku, teda jeho neúčasť na výkone práce.

Ospravedlnená absencia je napr.:

 • práceneschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo pre úraz,
 • počas karantény,
 • ošetrovania chorého člena rodiny,
 • neprítomnosť muža v práci v období, počas ktоrého je mu poskytovaná peňažná pomoc podľa právnych predpisov,
 • u žien v období materskej a ďalšej dovolenky,
 • neprítomnosť zamestnanca v práce pre prekážky z príčin všeobecného záujmu,
 • pre výkon služby v ozbrojených silách či pre účasť v civilnej službe,
 • pre školenie a štúdium popri zamestnaní,
 • pre dôležité osobné prekážky, ktoré taxatívne ustanovuje pracovnoprávny predpis,
 • iné vážne príčiny, pri ktorých zamestnávateľ zamestnancovi poskytne pracovné voľno.

Pri neospravedlnenej absencii pracovníka sa využívajú postihy podľa Zákonníka práce. Najtvrdšia sankcia je prepustenie pracovníka z práce.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vydanie. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 30.