Preskočiť na obsah

Adresár (informatika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Adresár (angl. directory; ak združuje súbory, tak adresár súborov, metaforicky známy aj ako priečinok alebo nesprávne zložka (angl. folder)); je v počítačoch programovo pridelená a sprostredkovaná oblasť na diskovom nosiči, ktorá je označená podľa predpísaných syntaktických pravidiel (podobne ako súbory) a väčšinou združuje logicky súvisiace súbory (a adresáre).

Spravidla slúži na logické zoskupenie súborov a iných adresárov. Adresáre sú na pevnom disku usporiadané v stromovej štruktúre, tzv. adresárovom strome. Adresár môže obsahovať súbory a zložky, ktoré môžu obsahovať znova ďalšie zložky a súbory. Takto je možné vetviť teoreticky do nekonečna, prakticky po hodnotu danú obmedzením konkrétneho súborového systému. Adresár, ktorý je hierarchicky najvyšší a obsahuje všetky ostatné súbory a adresáre, sa označuje ako koreňový (angl. root directory).

Adresár, s ktorého obsahom sa momentálne pracuje sa nazýva aktuálny (pracovný) adresár. Adresár, ktorý je obsiahnutý v aktuálnom adresári sa označuje ako podadresár. Adresár o úroveň vyššie je nadradený adresár. Na zmenu aktuálneho adresára slúži zvyčajne príkaz cd alebo v GUI kliknutie na ikonu reprezentujúcu objekt adresára.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]