Akostné víno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Akostné víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach. Výrobu a predaj akostného vína na Slovensku upravuje prísna legislatíva (zákon 313/2009 Z.z.).

Na trh možno pod označením akostné víno uvádzať víno, ak

 1. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16°NM,
 2. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednej vinohradníckej oblasti a výroba vína bola vykonaná v tej istej vinohradníckej oblasti alebo v bezprostredne susediacej oblasti,
 3. nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
 4. bolo kontrolným ústavom zatriedené ako akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno,
 5. spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Akostné víno možno vyrábať v týchto druhoch:

akostné odrodové víno
vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu jednej s prímesou iných odrôd najviac 15%,
akostné značkové víno
vyrobené z hrozna alebo zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním rmutu, alebo hroznového muštu, alebo jednotlivých akostných odrodových vín podľa receptúry výrobcu, so stálou kvalitou a charakterom.

Označovanie[upraviť | upraviť zdroj]

V označení akostného vína musí vinár uviesť:

 1. názov vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
 2. ročník zberu, číslo výrobnej dávky,
 3. označenie akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno ,
 4. písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
 5. názov odrody , z ktorej sa vyrobilo akostné odrodové víno, a obchodnú značku akostného značkového vína.

V označení akostného vína možno uviesť názov:

 1. vinohradníckeho rajónu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho rajónu,
 2. vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
 3. odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.