Akreditív (ekonomika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Akreditív je platobný nástroj v obchode a v minulosti aj pri cestovnom ruchu. Existujú dva typy:

  • osobný akreditív (najmä cestovný akreditív): poverovací list (poukážka), ktorým banka dáva príkaz inej banke, aby majiteľovi akreditívu alebo osobe poverenej v akreditíve vyplatila na preukaz totožnosti (alebo iné doklady) sumu uvedenú v akreditíve. Dnes ho nahradili kreditné karty a cestovné šeky.
  • dokumentárny akreditív: záväzok (v podobe dokumentu), ktorým sa banka na účet kupujúceho (žiadateľa) alebo na svoj vlastný účet zaväzuje zaplatiť oprávnenému hodnotu zmenky a/alebo dokumentov za predpokladu, že sú splnené podmienky dokumentárneho akreditívu.

Akreditívna listina musí obsahovať[upraviť | upraviť zdroj]

  • Plnenie banky
  • Doba platnosti akreditívu
  • Akreditívne podmienky pre oprávneného