Akulturácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štyri základné formy akulturácie: 1 - segregácia, 2 - integrácia, 3 - asimilácia, 4 - marginalizácia

Akulturácia môže byť:

 • v antropológii, psychológii, sociológii, archeológii a podnikovej ekonomike[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]:
  • a) proces čiastočnej kultúrnej (prípadne aj sociálnej) zmeny (resp. čiastočný prenos prvkov kultúry) u skupiny alebo jedinca pri priamom dlhodobom kontakte s kultúrou (prípadne sociokultúrnym systémom) inej, predtým od neho oddelenej skupiny alebo jedinca (proces môže byť obojsmerný alebo jednosmerný, ale v užšom zmysle sa myslí len jednosmerný pohľad, čiže akulturácia sa chápe ako preberanie prvkov cudzej kultúry, prispôsobovanie sa cudzej kultúre, príp. príslušný prispôsobovací tlak na jedinca či skupinu); b) prenikanie európskych kultúr (príp. euroamerickej civilizácie) do kultúr iných národov, pozri akulturácia (styk rôznych kultúr)
  • zriedkavo: enkulturácia
  • akýkoľvek prenos kultúr medzi skupinami (t.j. nielen medzi etnikami či štátmi, ale aj napr. medzi spoločenskými triedami [napr. ak jedinec zmení triedu] a medzi generáciami [t.j. enkulturácia či socializácia]), v užšom zmysle okrem enkulturácie, pozri napr. akulturácia (styk rôznych kultúr) a enkulturácia
 • v archeológii aj: zavádzanie, zavedenie kultúrnych rastlín a chovných zvierat do prostredia s nižšou formou hospodárstva (napr. lovcov, zberačov a pod.)[6], pozri akulturácia (poľnohospodárstvo)
 • v teológii staršie: inkulturácia[7]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. akulturácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 124.
 2. acculturation. In: JARY, David; JARY, Julia. Collins Dictionary of Sociology. Inglaterra : Harper Collins, 1991. 750 s. ISBN 978-0-00-434373-0. S. 3.
 3. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 4. Akkulturation. In: Dorsch Lexikon der Psychlogie [online]. m.portal.hogrefe.com, [cit. 2019-06-04]. Dostupné online. Archivované 2019-06-04 z originálu.
 5. akulturace. In: Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Zväzok I A – O. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1. S. 47–48.
 6. a b akulturácia. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 7. a b PRUŽINEC, Tomáš. Ako rozumieť pojmom akulturácia, enkulturácia a inkulturácia? [krátené]. Viera a život, časopis pre kresťanskú orientáciu, 2005, roč. XV, čís. 1, s. 59–65. Dostupné online [cit. 2019-06-05].
 8. akulturace. In: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, servistech (at) fi.muni.cz. Antropologický slovník | Přírodovědecká fakulta [online]. is.muni.cz, [cit. 2019-06-04]. Dostupné online.
 9. acculturation. In: DARVILL, Timothy. Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Oxford : Oxford University Press, 2008. 560 s. ISBN 978-0-19-157904-2.
 10. acculturation. In: DOYLE, Charles. A Dictionary of Marketing. Oxford : Oxford University Press, 2016. 464 s. ISBN 978-0-19-105960-5.
 11. akulturácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 48.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.