Alúzia frazém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Alúzia frazém je postup pri výstavbe ľubovoľného textu, pri ktorom sa na rovine významu alebo na niektorých formálnych prvkoch tohto textu prejavujú typické znaky (významové alebo formálne) istej frazémy (istých frazém), resp. postup, pri ktorom sa slovo, ktoré je komponentom istej frazémy, uplatňuje vo voľnom kontexte, ale s takými súvislosťami, ktoré odkazujú práve na danú frazému. Alúzia frazém nepatrí do vlastnej frazeológie, svojimi konotáciami s istými frazémami, s ich významovou, obraznou aj hodnotiacou platnosťou sa však stáva prostriedkom na vyjadrenie druhého významového plánu v texte. Preto sa vyskytuje najmä v umeleckom vyjadrovaní, v esejistike a v istých publicistických útvaroch. Príklad z tlače: Kohút opäť úradoval! (titulok z novín). Je evidentné, že sa tu odkazuje na frazému (červený) kohút na streche (kikiríka), ktorou sa vyjadruje, že niekde horí, horelo.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.