Anafora (poetika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Anafora je slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov alebo viet, opak epifory.

Anafora (z gréc. znovuuvedenie i epanafora): štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním tých istých slov alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov, prípadne viet v prozaických textoch. Anafora je vhodným prostriedkom na vytváranie vetného paralelizmu. Na začiatku jednotlivých veršov či viet v próze sa obyčajne opakuje významové jadro, ku ktorému sa pridávajú nové výpovede, metafory a iné básnické trópy. V tvorbe nadrealistov sa k anafore priraďujú rozličné asociácie vytvárajúce medzi sebou ostré významové kontrasty, prípadne zabezpečujúce gradáciu.

Nadrealistická tvorba priam oplýva anaforou:

  • Ostávajte zdravé vilky nocou zmietnuté
  • Ostávajte zdravé hlavy tŕním ovité
  • Ostávajte zdravé kolieska na dvojkolke
  • Ostávajte zdravé drobné mince v tobolke
  • Ostaň aj ty zdravý medicejský kardinál
  • Že si Boccaciovi pri básnení radieval

(Š. Žáry: Bronzová vlčica)

V slov. naturizme sa anafora stáva vhodným prostriedkom lyrizácie prózy a zároveň zabezpečuje využívanie vetného paralelizmu a priraďovanie rozličných asociácií akoby pod seba. Uplatňuje sa pritom simultánnosť radenia výpovedí, čo je charakteristický znak lyriky oproti sukcesívnosti prevládajúcej v epike: Po chvíli ozve sa zdola, z hmly, jemný klepot. Klepot sa pravidelne zosilňuje. Z osuhle na dne údolia vynoruje sa postava. Môže to byť blúdiaci duch tohto pustého kraja. Môže to byť zlovestný posol vojen, požiarov, hladu a moru. (D. Chrobák: Návrat O. Baláža)

Príklady anafory[upraviť | upraviť zdroj]

1. ukážka[upraviť | upraviť zdroj]

Jedno, či náhliš sa
jedno, či ležíš chorý
jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory
jedno, či neprijímaš návštevy
jedno, či blúdiš v tme a cestu hľadáš pustatinou
jedno, či sedíš na lavičke v parku
alebo trpíš obrátený stene.

2. ukážka[upraviť | upraviť zdroj]

Láska je rozkvitnutá ruža,
láska sú slzy v očiach muža,
láska je dieťa pri hraní,
láska sú kvety v náručí ženy,
láska je úsmev i cez slzy,
láska je odkaz tvojej mamy,
láska sú tieto moje riadky,
láska je niečo prekrásne.

Diela[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]