Anticipácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anticipácia (z lat. anticipo = predvídam) môže byť:

 • všeobecne:
  • predvídanie, predstihovanie udalostí
  • predčasný výskyt (javu)
 • v práve: predčasné konanie, úkon
 • v psychológií: schopnosť človeka predvídať výsledky činnosti, predmety, javy, udalosti ešte skôr, ako sa reálne uskutočnia alebo skôr, ako sú vnímané, pozri anticipácia (psychológia)
 • v literatúre: kompozičný postup, schopnosť predvídať udalosti v texte, pozri anticipácia (kompozičný postup)
 • v jazykovede:
  • predčasné vyslovenie neskoršie vystupujúcich hlások, slabík či slov, forma prerieknutia, pozri anticipácia (lapsus)
  • zmena normálneho slovosledu tak, že sa slovo (obyčajne podmet či predmet) s cieľom zdôraznenia preberá z vety vedľajšej do hlavnej vety, napríklad prolepsia, pozri anticipácia (slovosled)
 • pri tlmočení: jedna z tlmočníckych stratégii, pozri anticipácia (tlmočenie)
 • vo filozofii:
 • v logike: predbežné prijatie propozície, ktorá bude zdôvodnená až neskôr, pozri anticipácia (logika)
 • v genetike: jav, pri ktorom sa určitý znak zjavuje u mladších generácií skôr, ako to bolo v starších generáciách, synonymum: akcelerácia, pozri anticipácia (genetika)
 • v ekonómii a ekonomike:
 • v hudbe: skutočnosť, že sa ozve jeden či viac tónov následujúceho akordu skôr než ostatné, pozri anticipácia (hudba)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.