Apomixia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Apomixia alebo apomiktické rozmnožovanie (lat. apomixis) môže byť:

 • u rastlín:
1. nepohlavné rozmnožovanie rastlín, ktoré je náhradou pohlavného rozmnožovania, čiže vývoj embrya rastliny bez oplodnenia; zahŕňa to nasledujúce javy:
a) gametofytická apomixia, čiže:
a1) diplospória resp. apospória a [za nimi nasledujúca] diploidná partenogenéza rastlín resp. diploidná apogamia (=diploidná apogamétia)
a2) [prípadne aj:] haploidná apomixia, t.j. haploidná partenogenéza a haploidná apogamia (=haploidná apogamétia),
b) adventívna embryónia (=sporofytická apomixia) [pozn 1]
c) pravé vegetatívne rozmnožovanie rastlín [pozn 2]
[Poznámky: (i) Gametofytická apomixia a adventívna embryónia sa pri semenných rastlinách spolu označujú ako agamospermia (=vznik embryí a semien nepohlavnou cestou); pri nahosemenných rastlinách sa agamospermia nevyskytuje. (ii) Slovo partenogenéza v súvislosti s rastlinami môže znamenať najmä niektorú z týchto možností: I. diploidná partenogenéza rastlín, II. (diploidná) partenogenéza rastlín a (diploidná) apogamia, III. (diploidná) gametofytická apomixia a adventívna embryónia, IV. diploidná partenogenéza a haploidná partenogenéza (pričom haploidná partenogenéza = gynogenéza a androgenéza [v zmysle: vznik haploidných rastlín z mikrospór])[6][7][1][8][9]. (iii) Diplospória a apospória [v užšom zmysle] sa niekedy spolu označujú ako apospória [v širšom zmysle] alebo ako apomeióza. Okrem toho pojmy diplospória a apospória [v užšom zmysle] často zahŕňajú aj po nich nasledujúcu diploidnú partenogenézu či diploidnú apogamiu; v takom prípade sa dá povedať, že sa apomixia delí na diplospóriu, apospóriu, [prípadnú] haploidnú apomixiu, adventívnu embryóniu a pravé vegetatívne rozmnožovanie.]
[10][1][4][11][12][3][5][13][14][15][16], pozri gametofytická apomixia (alebo agamospermia; alebo partenogenéza a apogamia; alebo diplospória a apospória), adventívna embryónia a vegetatívne rozmnožovanie
2. nepohlavné rozmnožovanie vyšších rastlín (t.j. v užšom ponímaní semenných rastlín, v širšom ponímaní aj papraďorastov a príp. machorastov), prípadne okrem pravého vegetatívneho rozmnožovania; t.j. gametofytická apomixia vyšších rastlín, adventívna embryónia a (prípadne) pravé vegetatívne rozmnožovanie vyšších rastlín [17][2][6], pozri rovnaké články ako v bode 1
3. agamospermia (=semenná apomixia)[1][12][18][19][5][20][2][21]
4. gametofytická apomixia [5]
 • u rastlín a živočíchov:
5. nepohlavné rozmnožovanie, ktoré je náhradou pohlavného rozmnožovania; to zahŕňa bod 1 hore + partenogenézu živočíchov [10][22], pozri rovnaké články ako v bode 1 a partenogenéza
6. zriedkavo: nepohlavné rozmnožovanie vôbec (vrátane agamospermie), najmä rastlín [23][24][25], pozri nepohlavné rozmnožovanie

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Adventívna embryónia sa dnes obyčajne zaraďuje pod agamospermiu [1][2][3], staršie sa niekedy zaraďovala pod pravé vegetatívne rozmnožovanie [4][5].
 2. Pravé vegetatívne rozmnožovanie rastliny je nahradenie oplodnenia rozmnožovaním poplazmi, výhonkami a pod. [t.j. nový jedinec vzniká zo skupiny diferencovaných alebo nediferencovaných buniek bez vzniku embrya a semena], príp. aj vivipariou [4][3].

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d Servisní středisko pro e-learning, servistech (at) fi.muni.cz. Rozmnožování rostlin a jeho genetické důsledky [online]. is.muni.cz, [cit. 2018-07-19]. Dostupné online.
 2. a b c d DIJK, P. van: Apomixis: Basics for Non-botanists. In: Lost sex: The evolutionary biology of parthenogenesis, 2009 [1]
 3. a b c apomixis; agamospermy. In: RIEGER, R.; MICHAELIS, A.; M.M. Green. A Glossary of Genetics and Cytogenetics (Classical and Molecular). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2013 (1968). 508 s. ISBN 978-3-662-01012-9. S. 25, 10.
 4. a b c WINKLER, H. Parthenogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche. Jena: Verlag von Gustav Fischer. 1908. S. 8-11 [2]
 5. a b c d JERLING, Lenn. Apomixis in Plants. [s.l.] : Routledge, 2017. 320 s. ISBN 978-1-351-46630-1. S. Ch. 1 a Ch. 5.
 6. a b Parthenogenesis – najmä Infobox. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 7. GUPTA, P. K.. Cytogenetics. [s.l.] : Rastogi Publications, 2007. 432 s. ISBN 978-81-7133-737-8. S. 111.
 8. apomixis; parthenogenesis. In: RIEGER, R.; MICHAELIS, A.; M.M. Green. A Glossary of Genetics and Cytogenetics (Classical and Molecular). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2013 (1968). 508 s. ISBN 978-3-662-01012-9. S. 25, 331.
 9. CZAPIK, R. Enigma of apogamety. In: Protoplasma (1999) 208:206-210, S. 207
 10. a b apomixia. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 39
 11. Apomixis. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 12. a b Apomixie. In: STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1/ A – Me . 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00073-8
 13. apomixis. In: ROBERTS, Keith. Handbook of Plant Science. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2007. 1599 s. ISBN 978-0-470-05723-0. S. 474-476.
 14. CZAPIK, R. Enigma of apogamety. In: Protoplasma (1999) 208:206-210 [3]
 15. NAUMOVA, Tamara N.. Apomixis in Angiosperms. [s.l.] : CRC Press, 2018. 152 s. ISBN 978-1-351-08665-3. S. Ch. 5.
 16. RUHLAND, W. (ed.) et al.. Handbuch der Pflanzenphysiologie/Encyclopedia of Plant Physiology - Band/Volume XVIII - Sexualität · Fortpflanzung Generationswechsel / Sexuality · Reproduction Alternation of Generations. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013 (1967). 874 s. ISBN 978-3-642-95000-1. S. 551.
 17. KREJČA, J. et al. Z našej prírody: rastliny, horniny, minerály, skameneliny. Bratislava: Príroda, 1984, S. 86, 15
 18. HUDEC, Andrej. apomixia [online]. kbg.fpv.ukf.sk, [cit. 2018-07-19]. Dostupné online.
 19. HUDEC, Andrej. agamospermia [online]. kbg.fpv.ukf.sk, [cit. 2018-07-19]. Dostupné online.
 20. NEIMAN, M. et al. Genetic causes of transitions from sexual reproduction to asexuality in plants and animals. In: Journal of Evolutionary Biology, 2014 [4]
 21. Terminológia rastlinnej embryológie. In: Kultúra slova 17, 83, č. 5 [5]
 22. apomixis. In: RIEGER, Rigomar; MICHAELIS, Arnd; GREEN, Melvin M.. Glossary of Genetics (Classical and Molecular). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2012 (1991). 553 s. ISBN 978-3-642-75333-6.
 23. KUBÁT. K. Obecná botanika: Alfabetický kód ze STAGu. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2013
 24. BICKNELL. R. A., KOLTUNOW. A. M. Understanding Apomixis: Recent Advances and Remaining Conundrums. In: The Plant Cell Jun 2004, 16 (suppl 1) S228-S245; DOI: 10.1105/tpc.017921 [6]
 25. parthenogenesis. In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 452.
 26. parthenogenesis; apomixis; thelytoky. In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 453, 454.
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.