Archetyp

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Archetyp (z gr. arché = počiatok + typos = forma, vzor) môže byť:

 • všeobecne: praobraz, pratyp, praforma, pôvodný typ, pôvodná forma, pôvodná podoba, pravzor
 • v psychológii (pôvodne podľa Junga): jeden z dedených praobrazov v kolektívnom nevedomí, ktoré sú realizáciou základných skúseností ľudstva a spolu predstavujú genetický základ osobnosti, pozri archetyp (psychológia)
 • vo filozofii: rôzne významy (napr. v neskoroantickej filozofii predobraz, idea), pozri archetyp (filozofia)
 • v literatúre, divadle, filme: určitý model postáv, prototyp alebo symbol, ktorý sa v literatúre, divadle či filme objavuje opakovane od prvých ľudských mýtov až dodnes, pozri archetyp (literatúra)
 • originál umeleckého či textového diela na rozdiel od kópií či odpisov
 • v textovej kritike a histórii: najstarší rukopis alebo prvá tlač literárneho diela, najmä najstaršie zachované alebo nezachované, no rekonštruované predpokladané pôvodné znenie ako východisko ďalšieho podania textov, ďalších rukopisov, pozri archetyp (textová kritika)
 • v biológii:
  • okolo roku 1800 (ako dôsledok viery v neexistenciu evolúcie) ideálny typ, ktorému majú zodpovedať všetci predstavitelia určitej systematickej kategórie
  • rekonštruovaná východzia forma, ktorá je základom vývojového príbuzenstva živých organizmov, pozri archetyp (biológia)
 • v informatike: pozri archetyp (informatika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.