Asimilácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Asimilácia môže znamenať:

 • všeobecne: prispôsobenie (obyčajne okoliu)
 • v sociológii: postupné splynutie s väčšinovým obyvateľstvom (kultúrne, etnicky a podobne), prípadne patričné negatívne aktivity nejakých oficiálnych orgánov, pozri asimilácia obyvateľstva
 • v jazykovede:
 • v geológii: skrátene magmatická asimilácia (pohlcovanie a rozpustenie úlomkov horniny v magme)
 • v biológii:
  • prijímanie a premieňanie látok na výstavbu svojho tela a na životné funkcie organizmami, opak disimilácie; pozri asimilácia (biológia)
  • proces premeny prijímanej potravy na látky, ktoré sú organizmu vlastné, pozri asimilácia (fyziológia)
  • proces opätovného vytvárania látok potrebných na videnie na sietnici, pozri asimilácia (oko)
 • v psychológiia:
  • splývanie nových vnemov s predtým osvojenými podobnými predstavami, pozri asimilácia (psychológia)
  • podľa J. Piageta: procesy, ktorými si jedinec prispôsobuje prostredie, pozri asimilácia (Piaget)
  • prijímanie a spracúvanie látok a energií z vonkajšieho sveta na látky a energie, ktoré sú potrebné na reprodukciu života a energetizíciu správania; popri akomodácii základná forma adaptácie organizmu, pozri asimilácia (adaptácia organizmu)
  • v psychoanalýze: vzájomné prenikanie vedomých a nevedomých obsahov, pozri asimilácia (psychoanalýza)
 • vo vzdelávaní: proces, ktorým žiak integruje vedomosti či zručnosti, pozri asimilácia (vzdelávanie)
 • v meteorológii: asimilácia dát (metóda umožňujúca odhadnúť stav atmosféry z pozorovaní)
 • v informatike: modifikácia antivírusového softvéru na zistenie nového vírusu
 • v ekonomike: pohltenie novej emisie akcií verejnosťou po predaní všetkých akcií underwriterskou skupinou, pozri asimilácia akcií
 • v ekológii: schopnosť samočistenia vody od znečisťujúcich látok
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.