Preskočiť na obsah

Atbah

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Atbah je šifrovací systém, ktorý objavili a používali Hebrejci (bol použitý v babylonskom talmude; Seder Mo´ed, sukkah). Systém využíva hebrejské číslovky, ktoré sa zapisovali pomocou písmen hebrejskej abecedy. Prvých deväť písmen hebrejskej abecedy sa šifrovalo tak, že písmena sa očíslovali od 1 do 9 a nahradili sa znakom, ktorý mal poradové číslo odpovedajúce doplnku čísla do 10. Prvé písmeno hebrejskej abecedy alef sa nahradí písmenom teth, ktoré je na deviatom mieste a naopak, a druhé písmeno bet sa nahradí písmenom het, ktoré je na ôsmom mieste (podľa tohto postupu dostala šifra meno Atbah). Ďalších 9 písmen sa nahradí podobne, ale doplnok sa robí do hebrejského čísla 100; pri použití medzinárodnej abecedy sa robí doplnok do čísla 28. V tomto prípade sa písmeno mem, ktoré je na trinástom mieste nahradí pätnástym písmenom samekh a naopak. Ako by sa nahradili znaky, ktoré odpovedajú hebrejským číslam väčším ako 100 nie je známe.

Prevodová tabuľka vytvorená pomocou tohto neúplného pravidla pre hebrejské znaky vyzerá nasledovne (prvých 18 písmen hebrejskej abecedy):

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ
ט ח ז ו נ ד ג ב א צ פ ע ס ה מ ל כ י

Predvodová tabuľka vytvorená pomocou tohto neúplného pravidla pre medzinárodnú abecedu vyzerá nasledovne:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I H G F N D C B A R Q P O E M L K J

Pre nepoužité znaky sa zaužívalo doplnenie, ktoré zachováva vzájomnú zámenu znakov:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I H G F N D C B A R Q P O E M L K J Z Y X W V U T S

Takto upravená tabuľka sa dá vzhľadom k princípu vzájomnej zámene medzi otvoreným a šifrovaným znakom dá zapísať aj v skrátenom tvare:

A B C D J K L M E S T U V
I H G F R Q P O N Z Y X W

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

Nešifrovaný text: WIKIPEDIA SLOBODNA ENCYKLOPEDIA

Šifrovaný text: VAQALNFAI ZPMHMFEI NEGTQPMLNFAI

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vondruška, Pavel, Kryptologie, šifrovanie a tajná písma, Albatros, 2006