Atestácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Atestácia (lat.) môže byť medicínska kvalifikačná skúška lekára. Jej absolvovaním lekár získa osvedčenie odborného lekára špecialistu. Atestácia je aj preverenie odbornej spôsobilosti vedeckých pracovníkov, pedagogických a odborných zamestnancov skúškami.[1]

Atestácie v medicíne[upraviť | upraviť zdroj]

Atestácia v medicíne zahŕňa špecializačné štúdium lekárov a je formou ich ďalšieho vzdelávania. Po jej získaní umožňuje výkon špecializovaných lekárskych pracovných činností. Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou.[2] Podrobnosti stanovuje výnos ministerstva zdravotníctva.

Atestácie v školstve[upraviť | upraviť zdroj]

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií v školstve, pred atestačnou komisiou. Pedagogický alebo odborný zamestnanec o vykonanie atestácie žiada. Atestáciou sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon príslušnej pracovnej činnosti a pre zaradenie do príslušného kariérového platového stupňa. Podrobnosti stanovuje zákon.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://slovnik.juls.savba.sk/?w=atest%C3%A1cia&s=exact&c=k91c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
  2. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20190901
  3. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191015