Preskočiť na obsah

Atestácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Atestácia (lat.) môže byť medicínska kvalifikačná skúška lekára. Jej absolvovaním lekár získa osvedčenie odborného lekára špecialistu. Atestácia je aj preverenie odbornej spôsobilosti vedeckých pracovníkov, pedagogických a odborných zamestnancov skúškami.[1]

Atestácie v medicíne[upraviť | upraviť zdroj]

Atestácia v medicíne zahŕňa špecializačné štúdium lekárov a je formou ich ďalšieho vzdelávania. Po jej získaní umožňuje výkon špecializovaných lekárskych pracovných činností. Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou.[2] Podrobnosti stanovuje výnos ministerstva zdravotníctva.

Atestácie v školstve[upraviť | upraviť zdroj]

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií v školstve, pred atestačnou komisiou. Pedagogický alebo odborný zamestnanec o vykonanie atestácie žiada. Atestáciou sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon príslušnej pracovnej činnosti a pre zaradenie do príslušného kariérového platového stupňa. Podrobnosti stanovuje zákon.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://slovnik.juls.savba.sk/?w=atest%C3%A1cia&s=exact&c=k91c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
  2. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20190901
  3. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191015