Atestačný odbor (lekár)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zoznam lekárskych atestačných odborov[1]:

 •  001 – vnútorné lekárstvo
 • 002 – infektológia
 • 003 – pneumológia a ftizeológia
 • 004 – neurológia
 • 005 – psychiatria
 • 006 – pracovné lekárstvo
 • 007 – pediatria
 • 008 – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • 009 – gynekológia a pôrodníctvo
 • 010 – chirurgia
 • 011 – ortopédia
 • 012 – urológia
 • 013 – úrazová chirurgia
 • 014 – otorinolaryngológia
 • 015 – oftalmológia
 • 017 – pediatrická gynekológia
 • 018 – dermatovenerológia
 • 019 – klinická onkológia
 • 020 – všeobecné lekárstvo
 • 022 – dorastové lekárstvo
 • 023 – rádiológia
 • 024 – klinická biochémia
 • 025 – anestéziológia a intenzívna medicína
 • 026 – telovýchovné lekárstvo
 • 027 – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • 028 – súdne lekárstvo
 • 029 – patologická anatómia
 • 031 – hematológia a transfuziológia
 • 032 – urgentná medicína
 • 034 – klinická mikrobiológia
 • 037 – neurochirurgia
 • 038 – plastická chirurgia
 • 039 – ortopedická protetika
 • 040 – klinická imunológia a alergiológia
 • 043 – radiačná onkológia
 • 044 – foniatria
 • 045 – reumatológia
 • 046 – algeziológia
 • 047 – nukleárna medicína
 • 048 – gastroenterológia
 • 049 – kardiológia
 • 050 – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • 051 – neonatológia
 • 052 – hygiena detí a mládeže
 • 056 – angiológia
 • 057 – hygiena životného prostredia
 • 058 – hygiena výživy
 • 059 – epidemiológia
 • 060 – geriatria
 • 061 – medicínska informatika a bioštatistika
 • 062 – lekárska genetika
 • 063 – nefrológia
 • 064 – endokrinológia
 • 065 – klinická farmakológia
 • 066 – zdravotnícka informatika
 • 067 – gynekologická sexuológia
 • 068 – cievna chirurgia
 • 069 – kardiochirurgia
 • 070 – maxilofaciálna chirurgia
 • 073 – medicína drogových závislostí
 • 074 – gerontopsychiatria
 • 076 – letecké lekárstvo
 • 088 – lekár bez špecializácie
 • 099 – lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke
 • 100 – posudkové lekárstvo
 • 102 – ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
 • 104 – pediatrická neurológia
 • 105 – detská psychiatria
 • 106 – hrudníková chirurgia
 • 107 – detská chirurgia
 • 108 – pediatrická ortopédia
 • 109 – pediatrická urológia
 • 114 – pediatrická otorinolaryngológia
 • 130 – materno-fetálna medicína
 • 131 – výchova k zdraviu
 • 140 – pediatrická imunológia a alergiológia
 • 145 – pediatrická reumatológia
 • 153 – pediatrická endokrinológia
 • 154 – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • 155 – pediatrická kardiológia
 • 156 – pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • 163 – pediatrická nefrológia
 • 216 – hepatológia
 • 222 – gastroenterologická chirurgia
 • 223 – neuropsychiatria
 • 225 – laboratórna medicína
 • 226 – tropická medicína
 • 227 – verejné zdravotníctvo
 • 229 – onkológia v gynekológii
 • 231 – psychosomatická a behaviorálna medicína
 • 247 – ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • 258 – špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • 271 – mamológia
 • 289 – reprodukčná medicína
 • 299 – akupunktúra
 • 302 – andrológia
 • 306 – klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • 312 – gynekologická urológia
 • 319 – onkológia v chirurgii
 • 322 – onkológia v urológii
 • 323 – pediatrická anestéziológia
 • 329 – pediatrická hematológia a onkológia
 • 331 – pediatrická infektológia
 • 332 – pediatrická intenzívna medicína
 • 334 – paliatívna medicína
 • 336 – pediatrická oftalmológia
 • 340 – sexuológia
 • 341 – pediatrická urgentná medicína
 • 353 – zdravotnícka ekológia
 • 356 – revízne lekárstvo
 • 366 – preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
 • 367 – psychiatrická sexuológia
 • 377 – služby zdravia pri práci
 • 801 – študijný odbor všeobecné lekárstvo
 • 860 – študijný odbor detské lekárstvo

Referencie[upraviť | upraviť kód]