Atestačný odbor (lekár)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zoznam lekárskych atestačných odborov[1]:

 •  001 - vnútorné lekárstvo
 • 002 - infektológia
 • 003 - pneumológia a ftizeológia
 • 004 - neurológia
 • 005 - psychiatria
 • 006 - pracovné lekárstvo
 • 007 - pediatria
 • 008 - všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • 009 - gynekológia a pôrodníctvo
 • 010 - chirurgia
 • 011 - ortopédia
 • 012 - urológia
 • 013 - úrazová chirurgia
 • 014 - otorinolaryngológia
 • 015 - oftalmológia
 • 017 - pediatrická gynekológia
 • 018 - dermatovenerológia
 • 019 - klinická onkológia
 • 020 - všeobecné lekárstvo
 • 022 - dorastové lekárstvo
 • 023 - rádiológia
 • 024 - klinická biochémia
 • 025 - anestéziológia a intenzívna medicína
 • 026 - telovýchovné lekárstvo
 • 027 - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • 028 - súdne lekárstvo
 • 029 - patologická anatómia
 • 031 - hematológia a transfuziológia
 • 032 - urgentná medicína
 • 034 - klinická mikrobiológia
 • 037 - neurochirurgia
 • 038 - plastická chirurgia
 • 039 - ortopedická protetika
 • 040 - klinická imunológia a alergológia
 • 043 - radiačná onkológia
 • 044 - foniatria
 • 045 - reumatológia
 • 046 - algeziológia
 • 047 - nukleárna medicína
 • 048 - gastroenterológia
 • 049 - kardiológia
 • 050 - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • 051 - neonatológia
 • 052 - hygiena detí a mládeže
 • 056 - angiológia
 • 057 - hygiena životného prostredia
 • 058 - hygiena výživy
 • 059 - epidemiológia
 • 060 - geriatria
 • 061 - medicínska informatika a bioštatistika
 • 062 - lekárska genetika
 • 063 - nefrológia
 • 064 - endokrinológia
 • 065 - klinická farmakológia
 • 066 - zdravotnícka informatika
 • 067 - gynekologická sexuológia
 • 068 - cievna chirurgia
 • 069 - kardiochirurgia
 • 070 - maxilofaciálna chirurgia
 • 073 - medicína drogových závislostí
 • 074 - gerontopsychiatria
 • 076 - letecké lekárstvo
 • 088 - lekár bez špecializácie
 • 099 - lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke
 • 100 - posudkové lekárstvo
 • 102 - ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
 • 104 - pediatrická neurológia
 • 105 - detská psychiatria
 • 106 - hrudníková chirurgia
 • 107 - detská chirurgia
 • 108 - pediatrická ortopédia
 • 109 - pediatrická urológia
 • 114 - pediatrická otorinolaryngológia
 • 130 - materno-fetálna medicína
 • 131 - výchova k zdraviu
 • 140 - pediatrická imunológia a alergiológia
 • 145 - pediatrická reumatológia
 • 153 - pediatrická endokrinológia
 • 154 - pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • 155 - pediatrická kardiológia
 • 156 - pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • 163 - pediatrická nefrológia
 • 216 - hepatológia
 • 222 - gastroenterologická chirurgia
 • 223 - neuropsychiatria
 • 225 - laboratórna medicína
 • 226 - tropická medicína
 • 227 - verejné zdravotníctvo
 • 229 - onkológia v gynekológii
 • 231 - psychosomatická a behaviorálna medicína
 • 247 - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • 258 - špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • 271 - mamológia
 • 289 - reprodukčná medicína
 • 299 - akupunktúra
 • 302 - andrológia
 • 306 - klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • 312 - gynekologická urológia
 • 319 - onkológia v chirurgii
 • 322 - onkológia v urológii
 • 323 - pediatrická anestéziológia
 • 329 - pediatrická hematológia a onkológia
 • 331 - pediatrická infektológia
 • 332 - pediatrická intenzívna medicína
 • 334 - paliatívna medicína
 • 336 - pediatrická oftalmológia
 • 340 - sexuológia
 • 341 - pediatrická urgentná medicína
 • 353 - zdravotnícka ekológia
 • 356 - revízne lekárstvo
 • 366 - preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
 • 367 - psychiatrická sexuológia
 • 377 - služby zdravia pri práci
 • 801 - študijný odbor všeobecné lekárstvo
 • 860 - študijný odbor detské lekárstvo

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]