Attila

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Attila alebo Atila môže byť:

  • vodca Hunov (406 – 453), pozri Atila (kráľ)
  • mužské meno, pozri Atila (prvé meno)
  • Attila je mužské krstné meno. Jeho pôvod je historicky diskutabilný. Meniny má 7.1. Podľa viacerých zdrojov ide o meno tureckého pôvodu pochádzajúce z mena Atala, odvodzujúceho sa od rieky Atal, s jej súčasným názvom (Volga). Meno Attila je najpopulárnejšie v Maďarsku a Turecku, no stretávame sa s ním aj na Slovensku. Attilov voláme familiárne Aťo, Aťko alebo Ati. V Taliansku sa vyskytuje ekvivalent mena Attila ako Attilio.
  • Kmeňový zväz bojovných stredoázijských kočovníkov Hunov prekročil okolo roku 370 cestou na západ rieku Volgu a zničením východoeurópskych ríši germánskych Gótov spustil veľké sťahovanie národov. Najvýznamnejší hunský panovník Attila, neskoršími kresťanskými kronikármi prezývaný "Bič boží", vytvoril v polovici 5. storočia z podmanených národov a kmeňov ríšu, siahajúcu od Volgy po Rýn.

Huni prispeli ku koncu Západorímskej ríše a vyčistením stredovýchodnej Európy od Germánov ju vlastne otvorili migrácii Slovanov. Po Attilovej smrti v roku 453 sa Hunska ríša rozpadla a Huni sa asimilovali do iných národov.

Attila môže byť:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.