Preskočiť na obsah

Aušra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ausra v roku 1884, č. 10–11

Aušra (po slovensky: Zore) bol prvý spoločenský, politický a literárny časopisom písaný latinkou, ktorý vychádzal v litovskom jazyku. Vychádzal od marca 1883 do júna 1886 v mestách Ragaineje a Tilžeje. Počas tohoto obdobia vyšlo celkovo 40 čísel, ktoré boli združené v 29 zväzkoch. Prvým redaktorom časopisu Aušra sa stal Jonas Basanavičius a kolektív žurnalistov Jurgis Mikšas, Jonas Šliupas, Martynas Jankus a Juozas Andziulaitis-Kalnenas. Časopis bol vydávaný nelegálne ako na území Litvy, tak aj v oblastiach ruského impéria, kde žila litovská menšina, inteligenti a študenti. Avšak väčšina ruského duchovenstva ďalšie šírenie časopisu zakázala.

Časopisu Aušra patrí prvenstvo prvého liberálneho vydania svetového významu. Propagoval národné spojenie Litovcov vo Veľkej a Malej Litve a ich národné povedomie (znižoval liberálne nálady litovskej inteligencie). Zaoberal sa cárskou a inou násilnou politickou asimiláciou Litovcov. Mal zrovnoprávniť litovský národ s inými národmi ruského impéria. Časopis sa tiež povzbudzoval litovskú inteligenciu k účasti na litovskom národnom hnutí. Redaktori na jeho stránkach prejavovali snahu o zrušenie troch historických vrstiev obyvateľstva, aby tak docielili zrovnoprávnenie všetkých jeho vrstiev. Jednou z jeho hlavných úloh bola tiež snaha o zrušenie zákazu tlače litovskej literatúry a úsilie o vybudovanie litovských škôl. Na jeho stránkach sa čitatelia mohli zoznámiť s poéziou Dionýza Pošku a Simona Staniavičusa a iných litovských spisovateľov, realistickými literárnymi dielami, článkami z litovských povier a historickými otázkami.

Propagujúc národnú jednotu bez akéhokoľvek triedneho rozdielu sa časopis Aušra snažil pripojiť k litovskej národnej vojne proti Rusku. Vďaka prekladom zahraničných diel do litovského jazyka, vydaním kolekcie kníh, vydavateľstvo zoznámilo čitateľov s literatúrou susedných krajín.

Časopis mal tendenciu romantizovať pohľad na kritiku kultúry, idealizoval históriu krajiny, hoci do neho prispievali aj tzv. ľavičiari, ktorí boli zásadne proti idealizácii reality života. Do časopisu Aušra prispieval aj rad významných litovských osobností ako Mikalojus Akelaitis, Petras Arminas, Stanislovas Dagilis, Aleksandras Fromas-Gužutis, Jonas Jablonskis, Jonas Juška, Vincas Kudirka, Jonas Mačys-Kekštas, Maironis, Pranas Mašiotas, Stasys Matulaitis, Petras Vileišis a iní.