Average directional index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Average directional index (skr. ADX) patrí medzi indikátory technickej analýzy. Jeho tvorcom je Welles Wilder.

Tento indikátor patrí medzi oscilátory a slúži na určenie sily trendu v analyzovanom trhu. Jeho hodnoty sa pohybujú medzi 0 a 100. Ak je hodnota nižšia ako 20, znamená to, že ide o slabo trendujúci trh, ak je hodnota nad 40, znamená to, že trh je veľmi silne trendujúci. Vysoké hodnoty indikátora nad 60 bodov sú však veľmi zriedkavé.

Je dôležité si uvedomiť, že rastúce hodnoty tohto indikátora neznamenajú, že ide o silnejúci rastúci trend, znamenajú len, že ide o silnejúci trend všeobecne. Ten môže byť ako rastúci, tak i klesajúci.

Samotný indikátor je zložený z dvoch ďalších indikátorov – Positive directional indicator (skr. +DI) a Negative directional indicator (skr. –DI). Tieto indikátory už poukazujú na silu samotných trendov: +DI vyjadruje silu rastúceho trendu a –DI vyjadruje analogicky silu klesajúceho trendu. Ich kumuláciou dostávame indikátor DX, a po vyhladení kĺzavým priemerom konečné ADX.

Použitie indikátora[upraviť | upraviť zdroj]

Ak hodnoty indikátora ADX prekročia hodnotu 20 smerom nahor, ide pravdepodobne o začiatok nového trendu – sila trendu (či už rastúceho alebo klesajúceho) začína rásť.

Ak hodnoty indikátora klesnú pod 40, ide pravdepodobne o koniec trendu – sila trendu začína slabnúť.

Pre rozhodnutie, či vstúpiť do krátkej alebo dlhej pozície je možné používať spomínané súčasti ADX - indikátory +DI a –DI.

Základné použitie: Pre rastúci trh je charakteristické, že +DI rastie a –DI klesá, pre klesajúci trh je naopak typické, že rastie hodnota –DI a klesá hodnota +DI. Ak teda +DI vzrastie nad –DI smerom nahor, znamená to, že prevahu získavajú býci a ide o rastúci trh (vstup do dlhej pozície). Ak –DI vzrastie nad hodnotu +DI, prevahu získavajú medvedi a ide o klesajúci trh (vstup do krátkej pozície).

Obchodníci sa vyhýbajú trhom, kde sa +DI a –DI pohybujú paralelne vedľa seba, bez výraznejšieho náznaku vzrastu ktoréhokoľvek z nich dvoch. Vtedy sa trh pravdepodobne nachádza v tzv. chope a pohybuje sa do strany, bez prevládajúceho trendu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]