Azyl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Azyl je ochrana cudzinca, ktorý v štáte (ktorého je štátnym občanom alebo v ktorom býva, ak ide o osobu bez štátneho občianstva) má opodstatnené obavy z prenasledovania rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a vzhľadom na tieto obavy sa nechce alebo nemôže vrátiť do tohto štátu. Azyl môže byť udelený aj z humanitných dôvodov, ako aj za účelom zlúčenia rodiny.

Členské štáty (EÚ) musia zabrániť situácii, aby žiadosti o azyl boli podané v niekoľkých štátoch súčasne, pričom musia spolupracovať v rámci vypracovania minimálnych záruk, ktoré majú byť poskytované žiadateľom o azyl v prípade vyhostenia a počas preskúmania žiadosti o azyl alebo odvolania proti rozhodnutiu. Azylová politika Európskej únie je špecifická úprava podmienok dostania azylu v Európskej únii.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]