Bagratovci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bagratovci bol šľachtický rod, ktorý časom vládol v Arménsku (886 – 1045). Ich pôvod je sporný, ale väčšinou sa predpokladá, že pochádzajú pôvodne z Arménska a v roku 772(?).

Bagratovci vytvorili kráľovské hlavné mesto s centralizovanou správou a relatívne nezávislé od arabského kalifátu a Byzancie. Povzniesli stredoveké Arménsko hospodársky, politicky aj kultúrne, zvýšili medzinárodnú prestíž krajiny. Ich štát podľahol v 11. storočí Byzancii.