Beletria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Beletria alebo krásna próza alebo umelecká próza alebo trocha nepresne krásna literatúra (z francúzskeho: belles lettres, t. j. krásna literatúra) je spoločný názov prozaických umeleckých diel. Sú to najmä román, novela, črta, poviedka a umelecká reportáž. Výrazom beletria sa v minulosti označovala celá umelecká literatúra (krásna literatúra), dnes sa význam zúžil len na umeleckú prózu.

Beletria je jedna zo základných oblastí prózy. Člení sa na základné prozaické žánre, ako román, novela, poviedka a rozprávanie, a na menšie prozaické útvary. Existujú aj zvláštne typové varianty, ako lyrizovaná próza, rytmizovaná próza a dialogizovaná próza (napr. platónsky dialóg), v ktorých sa prejavuje tendencia k zblíženiu prózy s ostatnými jazykovo štylistickými druhmi literatúry - s poéziou a drámou.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.