Preskočiť na obsah

Bezdôvodné obohatenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný:

  1. plnením bez právneho dôvodu
  2. plnením z neplatného úkonu
  3. plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol
  4. z nepoctivých zdrojov

Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.

Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje:

Ak je predmet bezdôvodného obohatenia povinný vydať ten, kto nebol dobromyseľný, môže súd rozhodnúť, že možno právo uspokojiť aj z vecí, ktoré z bezdôvodného obohatenia nadobudol. Dokiaľ nie je právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia uspokojené, nesmie dlžník s takými vecami, uvedenými v rozhodnutí, nakladať.