Binomické rozdelenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Binomické rozdelenie (iné názvy: binomické pravdepodobnostné rozdelenie, binomické rozdelenie pravdepodobnosti, Bernoulliho rozdelenie) je v teórii pravdepodobnosti a štatistike diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti. Opisuje počet výskytu určitej náhodnej udalosti v nezávislých pokusoch, pričom daný jav má stále rovnakú pravdepodobnosť (vyskytuje sa stále s rovnakou pravdepodobnosťou). V špeciálnom prípade, ak položíme , tak dostaneme alternatívne rozdelenie.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Diskrétna náhodná premenná má binomické rozdelenie s parametrami a , pričom a , ak nadobúda hodnoty s pravdepodobnosťami , , , ..., , pričom platí nasledovný vzťah:

Označujeme:

Základné charakteristiky rozdelenia[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • LAMOŠ, František; POTOCKÝ, Rastislav. Pravdepodobnosť a matematická štatistika – Štatistické analýzy. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 1998. ISBN 80-223-1262-2. Kapitola Náhodné premenné a náhodné vektory, s. 344.
  • PACÁKOVÁ, Viera. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava : IURA EDITION, 2004. (Ekonómia.) ISBN 80-8078-004-8. Kapitola Pravdepodobnostné rozdelenie v poisťovníctve, s. 261.